Nieuwe aanloop haven Oostende

In de Oostendse haven wordt op dit ogenblik hard gewerkt. Er komen twee nieuwe strekdammen die dieper in zee steken en er wordt een nieuwe vaargeul gebaggerd. Zo wordt de nieuwe aanloop van de haven breder en rechter zodat grotere schepen een betere toegang tot de haven van Oostende krijgen.

Deze werken zijn ook van belang voor de pleziervaart.

Sinds 8 februari 2010 werd de lichtenlijn 128° gedoofd en kan die aanlooproute niet meer gebruikt worden. De nieuwe lichtenlijn zit op 143° en wordt met drie paar laterale boeien gemarkeerd.

De nieuwe vaargeul wordt gebaggerd met het dieplepelponton Pinocchio. Via Port Control Oostende (VHF 09) kan de positie van het ponton opgevraagd worden. Ook in het Scheldescheepvaartbericht (VHF 69 op het uur +10’) worden baggertijd en positie gemeld. Het einde van de baggerwerken is voorzien in de zomer van 2010.

De nieuwe westelijke strekdam komt juist ten westen van de nieuwe vaargeul. Het is verboden vaargebied. Aan de oostkant van de nieuwe vaargeul zijn de werken voor de aanleg van de oostelijke strekdam al gestart. Ook deze zone is verboden vaargebied. De vermoedelijke einddatum van de werken aan de nieuwe strekdammen is lente 2012.

Tijdens de bouw van de dammen worden er veel rotsblokken onder water geplaatst. Het is dus erg belangrijk om de as van de vaargeul aan te houden en de afgebakende werkgebieden te vermijden. De kans is immers groot om op deze rotsblokken vast te lopen.

– Kaarten bijwerken: lichtenlijn zit nu op 143° in plaats van op 128°
– As van de nieuwe vaargeul aanhouden

Herman Van den Broeck