Post Ouddorp blijft in de lucht

Eind vorig jaar besloot Rijkswaterstaat dat kanaal 25 (Post Ouddorp) uit de lucht zou worden gehaald voor de recreatievaart. De beroepsvaart aan de Volkeraksluizen was belangrijker dan de duizenden watersporters in de Zeeuwse Delta. Rijkswaterstaat toonde zich gevoelig voor protesten van watersporters. Maar is het probleem daarmee uit de lucht?

Een kwestie van veiligheid

Het verdwijnen van Post Ouddorp zou grote gevolgen hebben voor onze weersgevoelige hobby. Het uitluisteren van nautische berichten en stormwaarschuwingen op de Grevelingen, het Haringvliet, de Oosterschelde en het Veerse Meer is voor de meesten van ons dagelijkse kost en van groot belang voor de veiligheid in de Deltawateren. Het Watersportverbond maakte bezwaar, en vele watersporters steunden dit protest.

 

Ook PZV diende protest in en na een oproep op de PZV-site hebben ook vele PZV’ers een individueel (standaard)bezwaarschrift ingediend. Vrij snel kwam er van Rijkswaterstaat een antwoord dat de zaak onderzocht werd en dat er voor een oplossing zou gezorgd worden. Op de belangrijke vraag of er op het nieuwe marifoonkanaal buiten het weerbericht ook communicatie mogelijk was met Post Ouddorp kwam geen antwoord.

 

Voortaan: kanaal 71

In reactie op de vele protesten was Rijkswaterstaat eerder al gestart met een proef met het uitzenden van de nautische berichten en de stormwaarschuwingen op VHF-kanaal 10, maar dit bleek niet de oplossing te zijn. Daarom is de proef afgeblazen.

Onlangs ontving ik, net als iedereen die een bezwaarschrift had ingediend, een brief van Rijkswaterstaat. Zij hebben van het Agentschap Telecom toestemming gekregen om de uurberichten van verkeerspost Ouddorp per direct ook uit te zenden op VHF-kanaal 71. Een kwestie van even wennen, maar voortaan blijven we ook via kanaal 71 op de hoogte. Een praktische oplossing, maar voldoet die wel aan de behoefte van de watersporters in het Deltagebied?

 

Post Ouddorp: meer dan een weerbericht

Afgezien van de ontelbare marifoontests, die trouwens meestal door de vuurtorenwachters op een vriendelijke manier werden beantwoord, was er op kanaal 25 nog heel wat meer te horen dan het uurlijkse weerbericht. Enkele waar gebeurde voorbeelden zullen dat illustreren.

 

Er is een zoekactie gestart naar een verdwenen surfer op de Grevelingen. De communicatie tussen Post Ouddorp en de Griend verloopt op kanaal 25. Iedereen luistert mee. De man wordt door een watersporter opgemerkt op een strandje bij de Hompelvoet. Dat wordt gemeld aan de vuurtoren die de KNRM de juiste locatie van de vermiste surfer opgeeft. De zoekactie kan gestaakt worden en de man wordt door de Griend opgehaald. Probleem opgelost dankzij communicatie op kanaal 25.

 

Een zeilschip loopt vast en roept op kanaal 25 Post Ouddorp op. Een andere watersporter pikt dat bericht op. Hij is in de buurt en biedt hulp aan. Hij trekt de zeiler met zijn motorschip vlot. Nog voor de KNRM vertrokken is, is het probleem opgelost. Dankzij kanaal 25.

 

Het is zomer, windstil en bloedheet. Schepen liggen zij aan zij geankerd in de buurt van de eilandjes. Kinderen zwemmen rond de boten. Een Fairline-Phantom-heel-veel-voet komt uit de haven van Port Zélande en scheurt langs de geankerde schepen richting Bruinisse. Door de gigantische hekgolf slaan de masten van de schepen tegen elkaar. Schade, schrik, huilende kinderen, ontzetting alom. Een schipper met afgebroken zalingen meldt het voorval aan Post Ouddorp. Ook wij pikken dit bericht op terwijl de snelheidsmaniak langs ons sjeest. Naam, thuishaven en identificatienummer genoteerd en doorgegeven aan Post Ouddorp. Via kanaal 25.

 

We varen van Bruinisse naar onze thuishaven Scharendijke. We zien op onze mobiele telefoon dat er een zware buienlijn met onweer nadert vanaf de Belgische kust. We roepen Post Ouddorp op (kanaal 25) en melden dat er gevaarlijk weer op komst is. De vuurtorenwachter volgt de zaak op zijn radar en geeft om het kwartier de positie van de onweersbuien door. Watersporters zoeken de veiligheid van  havens en eilandjes op. Dankzij kanaal 25.

 

Kanaal 25? 16? 71?

Wat is het nu? Kanaal 25 is voorbehouden voor schepen op zee. Kanaal 16 is het universele noodkanaal, zo lang het nog duurt, tenminste. Kanaal 71 is dood met uitzondering van een weerbericht op het halve uur. Stel dat ik iets meemaak of zie dat ik aan Post Ouddorp wil melden. Welk kanaal gebruik ik dan? Kanaal 25 is uitgesloten, want ik ben niet op zee. Op kanaal 16 krijg ik misschien Kustwacht Den Helder aan de ‘lijn’? Kanaal 71 is alleen voor het weerbericht. Moet ik de vuurtoren dan maar opbellen, zoals eerst door Rijkswaterstaat als oplossing werd gesuggereerd?

 

Wat zegt Post Ouddorp zelf?

Even de vuurtorenwachter in Ouddorp gebeld. De goede man is ook niet gelukkig met de wijzigingen die de bureaucraten doorgevoerd hebben. Kanaal 71 wordt niet uitgeluisterd en er is bijgevolg geen communicatie mogelijk. Op kanaal 25 is er enkel communicatie mogelijk in het westelijke deel van de Zeeuwse Delta. De antennes zijn naar zee gericht, de Delta is afgeschermd en bovendien is het zendvermogen verlaagd. Er is dus geen garantie dat je gehoord wordt. Enkel in noodgevallen mag kanaal 16 gebruikt worden, en dan kom je bij de Kustwacht terecht. Post Ouddorp is wel te bereiken op telefoonnummer 0187-681266 (voor de niet-Nederlanders 0031 187 681266)

 

De enige oplossing is, volgens de vuurtorenwachter, een eigen kanaal. Maar hij ziet het somber in. Er zijn geen vrije kanalen, en bovendien is de Delta niet het werkgebied van Verkeerspost Ouddorp. Zeker niet in tijden van bezuinigingen. Misschien zit de brave man binnenkort niet meer in zijn toren, maar ergens voor een serie computer- en radarschermen.

 

Niets aan te doen….

Rijkswaterstaat heeft het probleem veel te eng gezien. Men heeft gefocust op het weerbericht, terwijl de essentie volgens ons de communicatie met Post Ouddorp is. Iedereen lijkt wel tevreden met het feit dat het weerbericht nog steeds beschikbaar is, weliswaar niet meer op kanaal 25 maar dan toch op kanaal 71. Ook het Watersportverbond neemt genoegen met deze oplossing, blijkens de verheugde reactie die zij afgaven. Kennelijk is de zaak daarmee afgedaan.

 

Een weerbericht is, met alle moderne middelen, tegenwoordig overal via internet binnen te halen. Ook op de binnenwateren. De openbare communicatiefunctie van kanaal 25 kun je echter niet zomaar met nieuwe technologieën vervangen. Maar helaas worden we hier kennelijk toch toe gedwongen. Programmeer nu het telefoonnummer van Post Ouddorp maar in jouw mobiele telefoon.

Annemieke Stallaert en Herman Van den Broeck