Lichten en tonnen

Scheepsverlichting en betonning bij dag en nacht

Datum: dinsdag 5 apr en 19 apr 2010, 20:00

Wat knippert daar? Is dat de ton die ik aan moet varen, of juist een vaartuig waarmee ik op ramkoers lig? Ook ditmaal heeft de Winteractiviteitencommissie Arend-Jan Klinkhamer weer bereid gevonden om enig licht te scheppen in deze duisternis vol gekleurde en knipperende lichtjes!
Beide instructieavonden zijn gericht op kennen en ook herkennen van de diverse opstanden en kleuren van bebakening, alsmede het interpreteren van door bebakening en schepen uitgezonden lichtsignalen. Tijdens de avonden zal hiermee ook uitgebreid worden geoefend!
De avonden zijn zowel bedoeld voor opstappers die meer willen weten van wat ze om zich heen zien, maar ook voor navigatoren en schippers die het graag nog eens willen oefenen of zichzelf testen of ze het nog weten.
Voorkennis is niet essentieel.
Aanmelding voor deze avond is niet noodzakelijk.
Plaats: Trafalgar Pub
Presentator: Arend Jan Klinkhamer