Getijden

Getijden bepalen een groot deel van het zeilen langs de Noordzee en de Atlantische kust. Bijgevoegd bij dit bericht zijn twee presentaties met nuttige en interessante informatie.

 1. Oorzaken en verschijnselen

  Hoe ontstaat het getij? De invloeden van zon en maan worden uitgelegd, je ziet de oorzaak van springtij en doodtij en van de jaarlijkse variaties daarin. Het door zon en maan opgewekte getij wordt door de landmassa's ernstig vervormd. We zien dat daardoor een getijgolf ontstaat die van de Zuidelijke Atlantische Oceaan naar het noorden loopt en hoe die golf in het Kanaal en op de Noordzee verandert.

  Getijden-Oorzaken en Verschijnselen 2011-jan V2.0
   

 2. Rekenen aan getij

  De praktijk voor onderweg. Hoe vind je getijgegevens in de almanakken? Hoe bereken je de hoogwatertijden en getijhoogtes voor de primaire en secundaire havens? Hoe werkt in Frankrijk de coëfficient van Brest? Hoe werk je met de diverse stroomatlassen? En je ziet waarom de stroom regelmatig sterker of ook zwakker kan zijn dan de grootste en kleinste waarden die in de stroomatlas staan.

  Waterstanden en Getijstromen 2011-jan PZV V2.0

Veel leesplezier!