Palaver Leden Activeren: het vliegwieleffect

vergadering2Het zeilseizoen nadert en er wordt volop gewerkt aan het zomerprogramma vol activiteiten waaraan we hopen dat u allen enthousiast deel wilt nemen. Maar zijn we op de goede weg? Zitten we wel goed met onze 4 P’s: Product, Plaats, Prijs, Promotie?

Op 29 januari kwamen we met een kleine groep leden bijeen om te praten over het onderwerp Leden Activeren. Een goede discussie over de verdieping van het Tochtplan richting ons activiteitenprogramma. Zomer-, winter-, weet- en zeilactiviteiten: hoe zou ons programma in elkaar moeten zitten? We hebben de 4 P’s maar eens vervangen door de vier W’s: Waarom, Waartoe, Wie en Waarmee.

 

Waarom  willen we actieve deelname bevorderen?

Omdat onze activiteiten het hart van de vereniging zijn. Omdat onze activiteiten ons unieke karakter bepalen van een vereniging:

* Die je uitdaagt om de zee op te gaan,

* Waar je van elkaar leert,

* Waar je goede en gezellige contacten onderhoudt.

Omdat het leuk is om deel te nemen aan de activiteiten, en ook omdat het leuk is om zelf een activiteit te organiseren waar mensen enthousiast op af komen.

En omdat deelname aan activiteiten noodzakelijk is om de vereniging levend te houden.

 

Waartoe willen we extra inzetten op onze activiteiten?

Door onze leden nog actiever te betrekken bij de vereniging en haar activiteiten hopen we een vliegwieleffect teweeg te brengen. Er gebeurt al veel en eigenlijk zijn we erg blij met wat we hebben. Maar we zien nog een hoop onbenutte kansen, en  een beetje extra activiteit (van organisatoren EN van deelnemers) kan ervoor zorgen dat we nog zoveel beter worden.

 

Wie willen we met onze activiteiten bereiken?

We onderscheiden drie doelgroepen, waarop we ons activiteitenprogramma willen afstemmen.

  1. De beginnende zeiler, die zijn zeewaardigheid wil opbouwen
  2. De gevorderde zeiler, die zijn kennis en vaardigheden verder wil uitbouwen en zijn kennis en ervaring wilt delen
  3. De betrokken zeiler, die vooral uit is op gezelligheid en contact met zeilers. En die in verenigingsverband mijlen wil maken en zijn kennis en ervaring deelt met andere leden.  Waarvan sommigen niet (meer) actief deelnemen aan zeilactiviteiten, maar die nog wel bij de vereniging betrokken willen blijven.

Natuurlijk is niet iedereen 1 op 1 in deze categorieën in te delen. Maar het zijn wel de drie belangrijkste redenen waarom mensen bij PZV zijn en blijven. Ieder legt zijn eigen accent in het lidmaatschap. Het activiteitenprogramma moet daarop aansluiten.

 

Wie moet dat gaan doen?

In bovenstaande gingen we vooral in op de “consumptieve” doelgroepen. Voor wie willen we activiteiten organiseren. Maar om te kunnen consumeren moet je eerst produceren. En dan rijst natuurlijk de vraag “Wie gaat het doen? Wie trekt de kar?”  Inzet van vrijwilligers blijft nodig om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

Grote kans dat u binnenkort persoonlijk wordt benaderd om de organisatie van een evenement op u te nemen. Aarzel dan niet (te lang), en doe mee! Want vele handen maken niet alleen licht werk, maar ook een goed en gevarieerd activiteitenprogramma!

 

Waarmee willen we onze doelgroepen activeren?

Met kwaliteit en variëteit. Ons activiteitenprogramma moet voor ieder van bovenstaande doelgroepen wat bieden.

1)     Basisactiviteiten. De basis leggen voor je zeemanschap: cursussen als TKN en marifonie, maar ook de indeling tijdens tochten. Het leerelement voor (beginnende) opstappers die meevaren met een ervaren bemanning is groot.

2)     Plus. De plus op je zeemanschap: verdere verdieping en nieuwe inzichten. Zeezeilen is blijven leren.

3)     Meedoen!  Voor PZV’ers die (er) bij willen blijven; mooie tochten, mijlen maken en vooral veel gezelligheid en samen leuke dingen doen.

Dat hoeven niet altijd grootschalige activiteiten te zijn; het aantal deelnemers is niet het criterium voor een geslaagd evenement. Wel streven we altijd naar kwaliteit. Een evenement is geslaagd als de deelnemers zo enthousiast terugkomen dat het leidt tot meer activiteit, en nieuwe initiatieven.

 

En dan…. het hoe.

Hoe gaan we het enthousiasme en de betrokkenheid van de leden kanaliseren? Met bovenstaande handvaten kunnen we product, plaats en prijs goed vormgeven. Promotie blijft over. Hoe verbinden we bestaande en nieuwe leden aan onze vereniging? Dat gaan we uitgebreid bespreken tijdens de volgende palavers:

 

Leden Binden                                   dinsdag 4 februari               19:30

Leden Werven                      dinsdag 11 februari                         19:30

 

Denk met ons mee! We zien je graag om 19.30 uur in de Trafalgar Pub. En kan je toch niet komen, stuur ons dan je ideeën en je mening per mail.

 

Bedankt!