Palaver Leden Binden: meer dan een ‘structuur’

handen bindenOp 4 februari was er een enthousiast vervolg op het palaver ‘Leden Activeren’ van vorige week en met 18 deelnemers was het een productief overleg.

We hebben samen gezocht naar datgene wat de PZV-leden bindt, of zou kunnen binden. Een bindende kracht is belangrijk om leden boeiend en blijvend te ontmoeten tijdens allerlei varianten van zeezeilen; belangrijk om nieuwe leden, bevlogen zeezeilers en ook de oudere leden binnen de club te houden. Hoe zorgen we er voor dat onze leden zo lang mogelijk lid blijven?

Hier een verslag van de zoektocht.

Wat zijn de belangrijke bindende aspecten om je erbij te voelen:

Schippers en opstappers

PZV Zeezeilvereniging is een club van schippers en opstappers. Beide ‘soorten’ leden hebben hun eigen kwaliteit en daarbij past onderling respect en openheid; we hebben elkaar nodig! Zonder opstappers vaak geen zeezeilen en zonder schipper natuurlijk ook niet.

Wisselende bemanning

Als een vereniging groeit en bloeit, ontstaan er van nature binnen die grotere vereniging kleinere groepjes. Zo’n groepsvorming van mensen die elkaar goed liggen is ook leuk en het brengt iets extra’s. Maar het kan ook contraproductief werken, namelijk voor de mensen die zich ‘daarbuiten’ bevinden. Daar moet de PZV voor waken! Dat betekent, dat de PZV-leden  zoveel mogelijk een gevoel van ‘ieder lid hoort erbij’ zouden moeten uitdragen, op de Nieuwjaarsborrel, aan boord, bij de deelname aan PZV-activiteiten, enzovoort. Dat houdt ook in dat bij PZV-zeilactiviteiten de schipper zeer beperkt een eigen bemanning meeneemt, en de verdere bootindeling aan de projectleider overlaat. Een projectleider is zeer wel in staat om de geschikte samenstelling van een bootbemanning te beoordelen. Zo kan iedereen zich welkom en gewaardeerd voelen. Het fenomeen van de volle boten doet zich ook meer en meer buiten de Ramsgatetocht voor, en dat wordt als zorgelijk ervaren.

Nieuwe leden zich snel thuis laten voelen

Je voelt je erbij horen als je volwaardig mee kan draaien in de PZV. Dat gaat vaak sneller als je een activiteit mee te helpt organiseren. Als je gevraagd wordt om een PZV-activiteit mee te organiseren en daarbinnen een gestructureerde en begrensde klus doet, voel je je sneller thuis bij de club.

Daarnaast zou een mentor voor bepaalde tijd mogelijk ook goed werken om de nieuweling te loodsen binnen de PZV. En op zee; iets waar nieuwe leden veelal nog geen ervaring mee hebben maar welk avontuur hen zo aantrekt!

Projectleiders zouden een rol moeten spelen als contactpersoon voor een nieuwkomer voor, tijdens en na een PZV-activiteit: “wat verwacht je er van?”, “hoe gaat het” en “wat vond je er van?”.

Ontmoeten: ‘mijn  PZV’

De PZV moet een goede ontmoetingsplaats bieden, letterlijk en figuurlijk, voor de drie doelgroepen: de nieuwe leden, de geroutineerde zeilers en de ouwe getrouwen. Voor de nieuwe leden om snel andere leden leren kennen door mee te doen met PZV-activiteiten en/of mee-organiseren ervan. Voor de zeezeilers bij deelname aan weet- en zeilactiviteiten, waarbij zeilen en gezelligheid samen gaan en bekwaamheden vergroot worden. Voor de oudere en mogelijk passief-zeilende leden kunnen er ontmoetingen zijn tijdens laagdrempelige Pub-avonden, zoals een filmavond, of een leuke gezamenlijke activiteit op de wal na een PZV-zeilactiviteit. Bij de PZV wil je je zeilvrienden ontmoeten.

PZV-ers: Wie en Waar?

Het verbindt elkaar als je weet wie er lid is, wie afscheid genomen heeft, uit welke boten de PZV-vloot bestaat, waar de zomervakantietocht naar toe gaat en wanneer, enzovoort. In ZeeZeilen kan dat gepubliceerd worden en natuurlijk op onze website. Het forum zou daarvoor ingericht kunnen worden, maar er kan ook een apart menu ingericht worden om smoelen en omzwervende zeilboten een goed zichtbare en bereikbare plaats te geven. Zo wordt het forum een virtuele ontmoetingsplaats.

Dubbele verwachtingen

Nieuwe leden moeten vooraf duidelijk weten wat ze van onze vereniging kunnen verwachten. Zo verkleint het risico dat ze na korte tijd weer afhaken. Onze secretaris besteedt veel aandacht aan het intakegesprek, want we willen ook goed kunnen inschatten wie zich aanmeldt. In de praktijk levert dat weinig problemen op. Wanneer leden opzeggen wordt ook gepeild naar de reden van vertrek. Daaruit blijkt dat er vrijwel nooit ontevredenheid over PZV is, maar dat er meestal andere redenen spelen.

Onze website heeft nog wat extra aandacht nodig, want nu is niet meteen duidelijk waar PZV voor staat en wat we te bieden hebben.

Verder moeten we onze activiteiten aanpassen aan de verwachtingen van de drie doelgroepen: beginnende zeilers, ervaren zeilers, ouwe getrouwen. En we moeten aanvaarden dat jonge mensen andere verwachtingen en behoeften hebben dan de wat rijpere zeilers.

Meer communicatie is meer verbondenheid

We moeten nog meer inzetten op onze interne communicatie: mails, nieuwsbrieven, ZeeZeilen, de website, Facebook en Twitter. Er is duidelijk behoefte aan een instructie-avond over het vlotte gebruik van de website, en eventueel Facebook en Twitter. Er wordt veel verwacht van het forum als contactmiddel, maar het draait nog niet op kruissnelheid. De boodschap: gebruik het forum.

Samen dingen doen

Verbondenheid en onderlinge contacten bereik je door samen dingen te doen. Dan wordt gedacht aan wedstrijden, maar ook samen tochten maken, samen aan de boot klussen, Of gewoon ook buiten PZV samen het water op gaan. Gooi je plannen voor het weekend of de vakantie op het forum, en misschien pikt iemand het op.

Meten is weten

Een kruispeiling om te weten waar we zijn? Een enquête zou nuttige informatie kunnen opleveren.

 

Het volgende palaver over ‘leden werven’ is op dinsdag 11 februari, 19.30 uur in de Pub