Arend Jan Klinkhamer erelid

574AE432058A4DFD83E41AE081CCEDC1

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering heeft het PZV-bestuur Arend Jan Klinkhamer voorgedragen als erelid. Voorzitter Annemieke Stallaert hield een betoog waaruit bleek dat Arend Jan deze eretitel ruimschoots verdiend heeft.Arend Jan, medeoprichter en lid van het eerste uur (lidnummer 44), werd bij de oprichting in 1981 benoemd tot tweede penningmeester. Ook was hij vanaf de start leider van de activiteitencommissie, mede-samensteller en instructeur van het PZV-opleidingsprogramma. Hij was eveneens lid van de redactie van Zeezeilen. Arend Jan heeft zich verder verdienstelijk gemaakt als penningmeester, als actief als lid van de activiteitencommissie en in diverse vrijwilligers- en commissiefuncties.

In 1982 presenteerde Arend Jan zijn eerste zelf samengestelde meteorologische cursus. Dat doet hij nu, 35 jaar later nog steeds!

Arend Jan is steeds op zoek naar relevante vernieuwende kennis, stelt deze kennis ter beschikking van onze club en is bereid daar iedereen mee te helpen.

Arend Jan van harte proficiat.