Inslingertocht

In het weekeinde van 10 en 11 mei organiseren we weer de inslingertocht ter voorbereiding op de Ramsgate 2019. Voor de noordvloot neemt Manfred Paradiek de organisatie voor zijn rekening.
VOOR DE ZUIDVLOOT ZOEKEN WE NOG EEN PROJECTLEIDER!

Afhankelijk van het tij en de weersomstandigheden zal de noordvloot een poging doen de zilte wind van het wad op te snuiven. De zuidvloot vaart op de Zeeuwse wateren al op zout water, maar de ambitie moet natuurlijk zijn om de zeesluis te passeren.

Wie biedt zich aan als projectleider voor de zuidvloot?

Met vriendelijke groet,
Sander van Eijkern