Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter Marja Snoeijen
Secretaris Mariëlle de Groot
Penningmeester Giel Hansen
Activiteiten commissariaat Sander van Eijkern
Communicatie commissie Charles Thomas

Bankrekening IBAN: NL72INGB0003222325
Kamer van Koophandel nummer: 40237539