Meteorologie

nieuwe pagina/template

 

Compacte Inleiding meteo

Een compactere inleiding van twee presentaties is gericht op het herkennen of het weer de komende dagen vlagerig of stabiel zal worden. In de eerste presentatie komt eerst in het kort het ontstaan en de ontwikkeling van depressies aan de orde, waarna we ingaan op stabiele en onstabiele luchtmassa’s en hoe je het verschil kunt herkennen aan de wolken.
De tweede presentatie gaat over weerberichten en weerkaarten, hoe ze worden gemaakt, waar je ze vandaan haalt met voorbeelden van apps, en over Gribfiles en hun valkuilen.

Stabiel-onstabiel Grib Deel 1
Stabiel-onstabiel Grib Deel 2

Tochtvoorbereiding

We gaan! Of toch maar niet?

Dit is een samenvatting in één presentatie van de de compacte meteo uitleg, veel compacter dus.

De onderwerpen zijn weer het ontstaan van depressies en fronten, het weer aan fronten, het ophalen en interpreteren van weerberichten, weerkaarten en Gribfiles.

Tochtvoorbereiding

Brede inleiding meteorologie

Vier presentaties over meteorologie: ‘Weer of geen weer’. Deze gaan over:

  1. Het ontstaan en de levensloop van depressies, hoe die samenhangen met het polair front, het weer rond warmte- en koufronten en weerkaarten.
  2. Waterdamp in de lucht en wolkenvorming, stabiele en onstabiele lucht, inversie, interpretatie van patronen op satellietfoto’s en voor een hele week de ontwikkeling van depressies boven de Atlantische Oceaan aan de hand van satellietfoto’s met de weerkaart er in getekend.
  3. Het tekenen van windrichtingen in een weerkaart, weer patronen in West-Europa, hoe en wanneer wordt een weerbericht gemaakt, wat zijn de verschillen tussen weerkaarten van verschillende bronnen, wat staat er in een weerbericht, wat betekenen de woorden, waar haal je weerberichten vandaan en lokale weer effecten: kaapeffect, land- en zeewind, wolkenstraten en dergelijke.
  4. Een aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt, het weerbericht van het UK Met Office en het zelf een weerkaart tekenen en de betekenis en valkuilen van Gribfiles.

Weer of geen weer Deel 1

Weer of geen weer Deel 2

Weer of geen weer Deel 3

Weer of geen weer Deel 4

Lokale effecten

Het weer wordt niet alleen bepaald door de structuren van de weerkaart maar ook door allerlei lokale invloeden. De wisselwerking tusssen wind en de zee-land overgang is er een van: de wind wordt bij de kust afgebogen. De vraag is dan: naar welke kant en wordt hij ook sterker of zwakker? Dat wordt hier duidelijk voor lage en hoge kusten, voor kapen en baaien. Een andere invloed is de zeewind. Het wordt duidelijk dat je vooral zeewind krijgt als de gewone wind van de kust af is en dat deze zich tot tientallen mijlen uit de kust kan uitbreiden. In de Middellandse Zee is dit een van de belangrijkste factoren voor het zomerweer. Ook is er nog een hoofdstuk over het omgaan met buien. Bij dit alles worden veel voorbeelden gegeven uit de Noordzee, het Kanaal, Bretagne en de Middellandse Zee. Lokale effecten

Wolken, ontstaan en ontwikkeling

Wolken zijn verbonden aan ons weer van cirrus tot stratus en de cumulonimbus buienwolk. We geven hier aan hoe ze ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen, hoe waterdruppeltjes ontstaan en weer oplossen, en geïllustreerd door een groot aantal wolkenfoto’s, satelietfoto’s en hoogtediagrammen.

Wolken