Zeezeilen: inhoudsopgaven tot en met uitgave 2011-02

 

Uitgave Pagina Onderwerp Auteur
1982-01 1 Voorplaat
1982-01 2 Bladzij twee:
1982-01 2 Inhoud
1982-01 2 Colofon
1982-01 2 Advertenties
1982-01 3 Obligaat:
1982-01 3 Van het bestuur P.W. Stoelinga
1982-01 3 De grap.
1982-01 4 Info:
1982-01 4 Enkelzijband A.J. Klinkhamer
1982-01 5 Magnetronovens H. Dams
1982-01 6 Spanning en Sensatie:
1982-01 6 Ramsgaterally ’81 H. Dams
1982-01 6 De oefentocht Hein Hezemans
1982-01 7 Nou en toen de oefentocht H. Dams
1982-01 8 Achterkant:
1982-01 8 Boekenwurmen A.J. Klinkhamer
1982-01 8 Van het bestuur
1982-01 8 Kalender 1982
1982-02 1 Voorplaat
1982-02 2 Bladzij twee:
1982-02 2 Colofon
1982-02 2 Inhoud
1982-02 2 Advertenties
1982-02 3 Obligaat:
1982-02 3 Van het bestuur
1982-02 3 De grap
1982-02 4 Vergaderen:
1982-02 4 Notulen ledenvergadering Arend Jan Klinkhamer
1982-02 4 Bemanningspool
1982-02 5 Ingekomen stukken voor de ALV
1982-02 5 Info:
1982-02 5 VHF-Procedures Hein Hezemans
1982-02 6 Spanning en Sensatie:
1982-02 6 Verslag Ramsgate Rally ’81 Arend Jan Klinkhamer
1982-02 7 Een reis naar Lowestoft Harrie Dams
1982-02 8 Varia:
1982-02 8 Voor een nieuw bestuur
1982-02 8 Ramsgate Rally ’82
1982-02 9 Ledenlijst
1982-02 10 Achterkant:
1982-02 10 Agenda Jaarvergadering
1982-02 10 Kalender 1982
1982-03 1 Voorplaat
1982-03 2 Bladzij Twee:
1982-03 2 Advertenties
1982-03 2 Bemanningspool
1982-03 2 Colofon
1982-03 2 Inhoud
1982-03 3 Obligaat:
1982-03 3 Van het bestuur
1982-03 3 De grap
1982-03 4 Ramsgate:
1982-03 4 Een mijmering Harrie Dams
1982-03 5 Navigatie:
1982-03 5 Ervaringen Arend Jan Klinkhamer
1982-03 6 De kaart:
1982-03 6 De constructie van zeekaarten Alex Engels
1982-03 7 Doe het zelf Alex Engels
1982-03 8 Zeevaartkunde:
1982-03 8 Boekbespreking Frans Korteweg
1982-03 8 Het handpeilkompas Hein Heezemans
1982-03 9 Handig: om mee te nemen
1982-03 9 uitzendtijden scheepsweerberichten voor de Noordzee
1982-03 10 Aktiviteiten:
1982-03 10 Diversen Arend Jan Klinkhamer
1982-03 11 Vergaderen:
1982-03 11 de notulen van de laatste ledenvergadering
1982-03 12 Achterkant:
1982-03 12 het vervolg van twee artikelen
1982-04 1 Voorplaat
1982-04 2 Bladzij Twee:
1982-04 2 Advertenties
1982-04 2 Colofon
1982-04 2 Inhoud
1982-04 3 Obligaat:
1982-04 3 Ledenvergadering 23 october
1982-04 3 Najaarsprogramma
1982-04 3 Oefentochten
1982-04 4 Handig:
1982-04 4 tochtinventaris
1982-04 5 Opleidingsnieuws
1982-04 6 Varen:
1982-04 6 Scillies-Herkingen Pieter Stoelinga en Hein Heezemans
1982-04 8 Achterkant
1983-01 1 Voorplaat
1983-01 2 Bladzij twee:
1983-01 2 Inhoud
1983-01 2 Ramsgate
1983-01 2 Syllabus
1983-01 2 Colofon
1983-01 2 Advertentie
1983-01 3 Obligaat:
1983-01 3 Van het bestuur
1983-01 3 De grap
1983-01 4 Vergaderen:
1983-01 4 De ALV van 23 oktober 1982
1983-01 5 Info:
1983-01 5 Aan de nieuwe leden
1983-01 6 Verhuur van zeekaarten Harry Dams
1983-01 6 Vaarbewijs
1983-01 7 Corrosie Pieter Stoelinga
1983-01 7 Noodantenne voor marifoon Rens Vonk
1983-01 8 Uw boot is geen schip Arend jan Klinkhamer
1983-01 8 Bovenstroomse koersen Rens Vonk
1983-01 8 Snelle overtochten
1983-01 9 Dick Nauta:
1983-01 9 De film en de discussie Hein Heezemans
1983-01 10 Spanning en Sensatie:
1983-01 10 Van de Scillies naar Herkingen (2) Pieter Stoelinga
1983-01 12 Ledenlijst
1983-01 13 Kommer en Kwel Frans Jansen
1983-01 14 Mededelingen:
1983-01 14 reddingsmiddelen;
1983-01 14 Oefentocht
1983-01 14 nog een grap
1983-01 15 Wens
1983-01 16 Agenda:
1983-01 16 Voorjaarsagenda 1983
1983-02 1 Frontplaat, Herkomst onbekend
1983-02 2 Bladzij Twee:
1983-02 2 Inhoud
1983-02 2 Aanvulling
1983-02 2 Colofon
1983-02 2 Advertenties
1983-02 33 Obligaat:
1983-02 3 Van het bestuur.
1983-02 3 De grap (Mike Peyton)
1983-02 4 Spanning en Sensatie:
1983-02 4 een 36-uurs tocht
1983-02 5 Zeemanschap:
1983-02 5 Navigatie en Zeemanschap tijdens de Scillies Herkingenreis Hein Heezemans
1983-02 6 Navigatie:
1983-02 6 Astronavigatie: principes en voorbeeld Alex Engels
1983-02 8 De Kaart:
1983-02 8 Het nieuwe betonningssysteem
1983-02 9 Diversen:
1983-02 9 EHBO aan boord Harry Dams
1983-02 9 Marifonie Hein Heezemans
1983-02 9 Leuk!
1983-02 10 Gezocht, een noodkreet.
1983-02 11 Uitzendschema Kustradiostation
1983-02 12 Agenda van de ledenvergadering
1983-03 1 Voorplaat
1983-03 2 Bladzij twee:
1983-03 2 Inhoud
1983-03 2 Binnenschepen Teboekstelling
1983-03 2 Colofon
1983-03 2 Bestuurs- en commissiesamenstelling
1983-03 2 Mededelingen
1983-03 2 Advertenties
1983-03 3 Obligaat:
1983-03 3 Van het Bestuur Joop Geevers
1983-03 3 De grap
1983-03 4 Vergaderen:
1983-03 4 Verslag van de leden jaarvergadering van 12 maart 1983 Joop Geevers
1983-03 6 Huishoudelijk reglement
1983-03 7 Wijzigingen in het ZAR
1983-03 8 Veiligheid:
1983-03 8 Reddingsmiddelen Hein Heezemans en Arend Jan Klinkhamer
1983-03 10 Radiolichttorens
1983-03 11 Marifoongebruik
1983-03 12 Info:
1983-03 12 Uit de tijschriften Hans Hermans
1983-03 12 Oproepen en mededelingen
1983-03 13 Spanning en Sensatie:
1983-03 13 Een zeezeiltocht van W.V. Duphar Carel van der Loo
1983-03 14 Agenda
1983-03 15 Nabeschouwing Ramsgate 1983 Hans Hermans
1983-03 16 Uitzendtijden weerberichten Noordzee
1983-04 1 Voorplaat: Noach V C, een der laatste houten klippers
1983-04 2 Bladzij twee:
1983-04 2 Inhoud.
1983-04 2 Colofon
1983-04 2 Bestuurs- en commissiesamenstelling
1983-04 2 Mededelingen.
1983-04 3 Obligaat:
1983-04 3 Van de Top
1983-04 3 De Grap
1983-04 4 Spanning & Sensatie:
1983-04 4 De slag bij Nieuwpoort Arend Jan Klinkhamer
1983-04 6 De 24-uurstocht Arend Jan Klinkhamer
1983-04 7 Beschouwing 24-uurstocht.
1983-04 8 Handig & Allerlei Arend Jan Klinkhamer en Hein Heezemans
1983-04 9 Info:
1983-04 9 van de opleidingscommissie
1983-04 9 van de aktiviteitencommissie Hein Heezemans en Rens Vonk
1983-04 10 Cursussen:
1983-04 10 Nog eens Ramsgate Harrie Dams
1983-04 11 In de peiling:
1983-04 11 Het begrip zelfdekkend Joop Geevers
1983-04 12 Zeemansleven:
1983-04 12 Wachtlopen Harrie Dams
1983-04 13 Info:
1983-04 13 Nogmaals de radiolichttoren Harrie Dams
1983-04 13 Uit de tijdschriften Hans Hermans
1983-04 14 Spanning en Sensatie:
1983-04 14 een Duphar Zeezeiltocht (2) Carel van der Loo
1983-04 16 Agenda
1983-05 1 De Omslag:
1983-05 1 Tekening Frans Jansen
1983-05 2 Bladzij Twee:
1983-05 2 Inhoud
1983-05 2 Frontplaat, toelichting
1983-05 2 Bestuur en Commissies
1983-05 2 Colofon
1983-05 2 Te koop/Aanbiedingen
1983-05 2 He did it again; verhuizing A.J.Klinkhamer
1983-05 3 Obligaat:
1983-05 3 Van de redactie: geen inlegvel
1983-05 3 jojo-effect
1983-05 3 Koerier-verhaal
1983-05 3 Kerstnacht: Ballade van de schipper
1983-05 4 Spanning en Sensatie:
1983-05 4 24-uurs impressie, door Joop Geevers
1983-05 6 Shetland-eilanden v.v., door Malte Bardt
1983-05 8 Info:
1983-05 8 Eigenschappen en gebruik van touwwerk Pieter Stoelinga
1983-05 10 Avontuurlijke zeereis met de Pepper, verhaal van een 36 uurs instructie-tocht Philips Koerier
1983-05 14 Ledenlijst d.d. 16 nov. ’83
1983-05 16 Bouw 17e eeuws zeilschip Hans IJkel en Hein Heezemans
1983-05 16 Agenda
1984-01 1 Vooromslag met foto van de Innovator
1984-01 2 Bladzij Twee:
1984-01 2 Frontplaat
1984-01 2 Inhoud
1984-01 2 Te Koop: Spinnaker
1984-01 2 Te Huur: Kajuitzeiljacht
1984-01 2 De Eendracht
1984-01 3 Van de Top: Enquète t.b.v. Ledenbestand
1984-01 4 Jaarverslag 1983 uitgebracht door het bestuur Joop Geevers
1984-01 6 Verslag van de ALV op 26 november 1983 Joop Geevers
1984-01 8 Zeemansleven:
1984-01 8 Aan boord van de Eendracht Harrie Dams
1984-01 10 Spanning en Sensatie:
1984-01 10 Een DUPHAR-zeezeiltocht (3) Carel van der Loo
1984-01 11 Van de opleidingscommissie:
1984-01 11 Oefentochten in 1984 Fons Navarro
1984-01 12 Info:
1984-01 12 Berichten aan Zeevarenden Hein Heezemans
1984-01 12 Aanloop Westerschelde
1984-01 14 Kachels aan boord Hein Heezemans
1984-01 15 Van de activiteitencommissie:
1984-01 15 Ramsgaterally 1984
1984-01 15 Marifoongebruik: contact met zeeschepen Hein Heezemans
1984-01 15 Reddingsvlot huren Arend Jan Klinkhamer
1984-01 15 Bemanningspool
1984-01 15 Clubartikelen
1984-01 16 Lezing ELIZABETH
1984-01 16 Philips INNOVATOR
1984-01 16 Agenda
1984-01 17 Persconferentie INNOVATOR Joep Crolla
1984-02 1 Vooromslag
1984-02 2 Bladzij Twee:
1984-02 2 Inhoud
1984-02 2 Kajuitzeiljacht te huur
1984-02 2 Rubberboot te koop
1984-02 2 Oproepen:
1984-02 2 SW-Ierland
1984-02 2 Reed’s of MacMillan gevraagd
1984-02 3 Obligaat:
1984-02 3 Uit het PZV-Logboek Joop Geevers
1984-02 4 Verslag van de ALV van 25 febr. 1984 Joop Geevers
1984-02 8 Jaarverslagen 1983 van PZV Commissies:
1984-02 8 Opleidingscommissie Berend Molz
1984-02 9 Redactiecommissie
1984-02 9 Elektronicacommissie
1984-02 10 Actíviteitencommissie
1984-02 11 RAMSGATE 1984:
1984-02 11 Eerste impressies Hans Hermans
1984-02 12 Nabeschouwing Arend Jan Klinkhamer
1984-02 13 Ramsgate en AP Harrie Dams
1984-02 13 Van de Opleidingscommissie:
1984-02 13 cursus Astronavigatie Berend Molz
1984-02 13 24-uurs IJsselmeer
1984-02 13 Brevettenlijst
1984-02 13 Van de Activiteitencommissie:
1984-02 13 WRTWR 1985
1984-02 14 Van de Elektronicacommissie:
1984-02 14 SSB-Adapter
1984-02 14 Toerenteller op Dieselmotor
1984-02 14 Zeemansleven:
1984-02 14 Overleven op zeeHein Heezemans
1984-02 16 Man Over Boord
1984-02 17 Spanning en Sensatie:
1984-02 17 Retourtje EdinburghPieter Stoelinga
1984-02 18 Info:
1984-02 18 Weerberichten op de marifoon
1984-02 18 Positiebepaling met de marifoon
1984-02 18 Marifoonkeuring
1984-02 18 Tijtabellen 1984
1984-02 18 Boten winter- en zomerklaar maken
1984-02 18 Vlottenuitwisseling
1984-02 18 Klein Vaarbewijs
1984-02 19 Handig & allerlei:
1984-02 19 Wonderzalf
1984-02 19 Thermoskannenreiniger
1984-02 19 Tupperwarereiniger
1984-02 19 Cursus Veiligheid
1984-02 19 Cursus Dieselmotorentechniek
1984-02 19 Navigatierekje
1984-02 20 Info:
1984-02 21 Binnenvaartpolitiereglement Lidia Roesink
1984-02 20 Agenda
1984-03 1 Frontplaat.
1984-03 2 Bladzij twee:
1984-03 2 Inhoud
1984-03 2 advertenties
1984-03 2 bestuur- en commissiesamenstelling
1984-03 2 van de redaktie
1984-03 2 frontplaat
1984-03 3 Obligaat:
1984-03 3 van de top, bestuursmededeling, formulieren
1984-03 3 De grap
1984-03 4 Info:
1984-03 4 Logboekhouders Berend Molz
1984-03 4 Astronavigatie Berend Molz
1984-03 5 Handig:
1984-03 5 Checklist schip voor zeereis Fons Navarro
1984-03 6 Info:
1984-03 6 Het Consol Navigatiesysteem Arend Jan Klinkhamer
1984-03 7 Uit het PZV logboek:
1984-03 7 Verenigingsmededelingen Joop Geevers
1984-03 8 Weerkaarten:
1984-03 8 Weerbericht IJsselmeer Arend Jan Klinkhamer
1984-03 8 wijziging indeling weergebieden
1984-03 9 Info:
1984-03 9 Vlotten uitlenen
1984-03 9 nieuws van de inkoopcommissie
1984-03 9 Databank
1984-03 9 zeekaarten bijwerken Arend Jan Klinkhamer
1984-03 9 vaarreizen
1984-03 10 Innovatornieuws Joep Crolla
1984-03 11 De nieuwe Doordrijver Wil Zengers
1984-03 12 Praairapport: Snobisme Zeuntje
1984-03 13 Overleven op zee (2)
1984-03 14 Het kastje
1984-03 15 25.000 Mijl liftend over zee Jan Karel van den Biggelaar
1984-03 16 Retourtje Edinbhurgh (2) Pieter Stoelinga
1984-03 17 Oproep
1984-03 18 Agenda
1984-04 1 Omslag: Tekening van Frans Jansen
1984-04 2 Bladzij twee:
1984-04 2 Inhoud
1984-04 2 Te koop: Radar en zelfstuurinrichting
1984-04 2 Colofon
1984-04 2 Bestuur en Commissies
1984-04 2 Frontplaat: toelichting
1984-04 3 Overpeinzingen van een schippers dochter.
1984-04 3 Vaarbewijs
1984-04 4 Impressies van een Zeezeilshow op jaarvergadering dd. 24 november 1984
1984-04 6 Uit het PZV logboek Joop Geevers
1984-04 8 Praairapport Schipperschap is Meesterschap Zeuntje
1984-04 9 Spanning en Sensatie:
1984-04 9 Fisher and German Bight, Squally Thundery Showers Ron van Dootingh
1984-04 10 Wintertocht naar de Middellandse Zee Harry Dams
1984-04 10 Vlissingen-Lissabon
1984-04 12 Lissabon-Vilamoura
1984-04 12 Vilamoura-Sevilla
1984-04 14 Naar Helgoland en terug Ron van Dootingh
1984-04 16 Zeemansleven:
1984-04 16 Lady V – project; Denemarken 1984 Joop Geevers
1984-04 19 P2V recordlijst
1984-04 20 INNOVATOR nieuws Joep Crolla
1984-04 20 Innovator met averij derde in ontdekkingstocht
1984-04 20 Innovator aan de ketting
1984-04 20 Agenda
1985-01 1 Vooromslag Frans Jansen
1985-01 2 Bladzij Twee:
1985-01 2 Inhoud
1985-01 2 Colofon
1985-01 2 bestuur- en commissiesamenstelling
1985-01 2 Oproepen:
1985-01 2 Zeiljacht wegbrengen enz.
1985-01 2 Snelheid?
1985-01 2 Zeilen met de Pepper rond Corsica
1985-01 2 Wedstrijdzeilen
1985-01 3 Obligaat:
1985-01 3 Jaarvergadering 1985 Joop Geevers
1985-01 3 Financien
1985-01 4 Jaarverslag 1984 Joop Geevers
1985-01 6 Bestuursverkiezing Joop Geevers
1985-01 6 Smoelenboek
1985-01 7 Beleidskoers Joop Geevers
1985-01 8 Van de OpleidingsCommissie:
1985-01 8 Jaarverslag 1984 Fons Navarro
1985-01 8 Instructeurs-Eisen
1985-01 9 Nieuws
1985-01 9 Structuurwijziging Opleidingen
1985-01 10 Van de ActiviteitenCommissie:
1985-01 10 Jaarverslag 1984
1985-01 11 Wekboek weerberichten
1985-01 11 Midzomernachttocht
1985-01 11 Ramsgate 1985
1985-01 11 Bedankt Dick
1985-01 11 WRTWR 1985
1985-01 12 Ledenlijst
1985-01 14 Uit Het PZV Logboek Joop Geevers
1985-01 15 Scheepsladder Nautische Puzzle rubriek
1985-01 16 Royal Temple Yacht Club
1985-01 18 Info:
1985-01 18 Boek: Sailing Yachts
1985-01 18 Inkoopzaken-Imhof-levertijd
1985-01 18 Beveiliging van de Dynamo van Dieselmotoren Hans Hermans
1985-01 18 Akoestische Beveiliging Hans Hermans
1985-01 18 Boten zomerklaar maken Hans Hermans
1985-01 19 Praairapport What’s in a name? Zeuntje
1985-01 20 Zeemansleven:
1985-01 20 Wintertocht naar de Middellandse Zee Harry Dams
1985-01 20 Sevilla-Barbate de Franco
1985-01 22 Barbate de Franco-Benalmadena
1985-01 23 Spanning en Sensatie:
1985-01 23 De Noorse Riviera Arend Jan Klinkhamer
1985-01 27 Mijl “Liftend” deel 2 Lands End-Nieuw Zeeland Jan Karen van den Biggelaar
1985-01 30 Innovator Agenda
1985-01 30 Agenda 1985
1985-02 1 Vooromslag Frans Jansen
1985-02 2 Bladzij Twee:
1985-02 2 Inhoud
1985-02 2 Colofon
1985-02 2 Van de redactie
1985-02 2 Frontplaat
1985-02 2 Oproep
1985-02 2 weerbericht voor Zeeland
1985-02 2 samenstelling bestuur en commissies
1985-02 3 Uit het PZV logboek Joop Geevers
1985-02 4 Algemene LedenVergadering Joop Geevers
1985-02 7 Aanvulling ledenbestand Zeil.
1985-02 8 PZV in brief. (English written).
1985-02 10 Spanning & Sensatie:
1985-02 10 Ramsgate 1985 Arend Jan Klinkhamer
1985-02 11 Yachting Two Capitals Joop Geevers
1985-02 15 Eten aan boord van de Cosinus Hein Heezemans
1985-02 16 Pardon? Dirk Nauta versus Water kampioen Joop Geevers
1985-02 17 Info:
1985-02 17 Accu aan boord (1) Freek Smit
1985-02 17 Accu aan boord (2) Freek Smit
1985-02 18 Elektronische plaatsbepaling
1985-02 20 Grote schippers kleine schepen weekend open zeilboten Naffie
1985-02 23 Zeemansleven:
1985-02 23 De stranding van de Kathleen Opie Harry Dams.
1985-02 23 Vive la France Harry Dams
1985-02 24 Superstom en Hyperintelligent Harry Dams
1985-02 24 Reflecties Harry Dams
1985-02 25 De Walvis Rens Vonk
1985-02 26 Blinden maken zich zichtbaar (Waterkampioen)
1985-02 27 Lady Five-project (2) Joop Geevers
1985-02 30 Allerlei mededelingen
1985-02 31 Scheepsladder
1985-02 32 Agenda
1985-03 1 Vooromslag
1985-03 2 Bladzij Twee:
1985-03 2 Inhoud
1985-03 2 Oproep logboek foto’s
1985-03 2 Colofon
1985-03 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1985-03 3 Obligaat:
1985-03 3 Uit Het Pzv-Logboek Joop Geevers
1985-03 4 Ledenstand
1985-03 5 Financiën
1985-03 5 Procedure Wachtlijstcandidaten
1985-03 7 Praairapport Noblesse Oblige
1985-03 8 Bar en Boos: 24 Uurs 1985 Naffie
1985-03 10 Met De Plancius Naar Spitsbergen Harry Dams
1985-03 12 Scheepsladder
1985-03 13 25000 Mijl Liftend (3) Jan Karel van den Biggelaar
1985-03 16 Foto’s Ramsgate 1985
1985-03 17 Ramsgate 1985: Evaluatie Hans Hermans
1985-03 17 Dubbelzeiligheden
1985-03 18 Lustrumweerbericht
1985-03 18 Agenda
1985-04 1 Vooromslag
1985-04 2 Bladzij Twee:
1985-04 2 Inhoud
1985-04 2 Oproepen: Hallo Kapiteinse; Kalik Kwijt
1985-04 2 Colofon
1985-04 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1985-04 3 Obligaat:
1985-04 4 Tafelrede Lustrumfeest Dick van Delft
1985-04 4 Ledenstand
1985-04 4 Bij het heengaan van een zeilvriend
1985-04 4 Ledenadminstratie
1985-04 5 Uit Het P2V Logboek Joop Geevers
1985-04 6 Pzv In Brief: Whitbread Rally Joop Geevers en Nick Campbell
1985-04 9 Innovator Nieuws
1985-04 11 Limericks En Dubbelzeiligheden
1985-04 12 Uitzwaairally:
1985-04 12 Start Whitbread Race Arend Jan Klinkhamer
1985-04 14 Tocht in de mist Arend Jan Klinkhamer
1985-04 15 Dwars Door Zuidfrankrijk Harry Dams
1985-04 16 Met De Plancius Naar Spitsbergen (2) Harry Dams
1985-04 17 Met “Erika” Naar Miami (1), Antwerpen Tenerife Jan Karel van den Biggelaar
1985-04 22 Info:
1985-04 2 Automatische lichtschepen Arend Jan Klinkhamer
1985-04 22 Boeken Hein Heezemans
1985-04 23 Zeekaarten en de Dienst der Hydrografie Carel Leemhuis
1985-04 23 Accu aan Boord (3) Freek Smit
1985-04 24 PCH-Nieuws Paul van de Kamp
1985-04 25 Van de Inkoop Commissie Pieter Stoelinga
1985-04 25 Van De Opleidingscommissie Fons Navarro
1985-04 26 Agenda
1986-01 1 Vooromslag
1986-01 2 Bladzij Twee:
1986-01 2 Inhoud
1986-01 2 Oproepen: PZV-fotografen; Praktijktraining zeilkunst
1986-01 2 Colofon
1986-01 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1986-01 3 Obligaat:
1986-01 3 Jaarvergadering
1986-01 3 Ledenadministratie.
1986-01 4 Samenvatting jaarverslag 1985 Joop Geevers
1986-01 7 Scheepsladder
1986-01 8 Ledenlijst
1986-01 10 Commissie Externe Relaties/Publiciteit:
1986-01 10 Jaarverslag 1985
1986-01 11 PSV-zeilklub Brugge.
1986-01 11 SchippersbeursJoop Geevers
1986-01 12 PZV In Brief:
1986-01 12 PZV/Philips Sailing Association
1986-01 13 Royal Temple Yacht Club; Cruising questionnaire
1986-01 14 Sailing in ItalyJoop Geevers and Nick Campbell
1986-01 15 Info:
1986-01 15 Redder aan de walHein Heezemans
1986-01 16 Innovator Nieuws:
1986-01 16 Atleet se jag strijd aan na Houtbaai.
1986-01 16 She’s goneColin Holmes
1986-01 17 Message from the skipperJoop Geevers
1986-01 17 Telex from PZV
1986-01 17 Whitbread leader holds breath
1986-01 17 New Zealanders greet top Philips sailors
1986-01 19 Letter of Dirk Nauta
1986-01 19 WRTWR: third and fourth leg
1986-01 20 Uitzwaairally Opstapper zwaait uit Ron van Dootingh
1986-01 23 Praairapport Ships that pass in the nightZeun
1986-01 24 Zeemansleven:
1986-01 24 Vierdaagse solo-zeiltochtG. Lock
1986-01 27 Eerste rang in de BanjaardAdri Platje
1986-01 28 Agenda
1986-02 1 Vooromslag
1986-02 2 Bladzij Twee:
1986-02 2 Inhoud
1986-02 2 Frontplaat
1986-02 2 Handpeilkompas (Morin)
1986-02 2 Colofon
1986-02 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1986-02 3 Van de Opleidingscommissie:
1986-02 3 Activiteiten en plannen Klaas Rooijens
1986-02 4 Het logboek Carel Leemhuis
1986-02 5 Advertentie (vuurpeilen/reddingsvlotten)
1986-02 6 Info:
1986-02 6 Kaarten te koop – Middellandse Zee
1986-02 6 Mistseinen Arend Jan Klinkhamer
1986-02 6 “Van de kaart” Arend Jan Klinkhamer
1986-02 7 Boeken – Marifoon en de watersport Hein Heezemans
1986-02 7 Een Frans weerbericht
1986-02 8 Uit Het Pzv Logboek Joop Geevers
1986-02 9 Erelijst PZV
1986-02 9 Correspondentie Harry/Joop v.v.
1986-02 9 ANWB/KNWV Brevetten:
1986-02 9 Nederzeese brevetten
1986-02 11 KNWV/ANWB-Brevetten
1986-02 12 Zeemansleven:
1986-02 12 Zon in Friesland Bert Geevers en Lidia Roesink
1986-02 12 Alternatief navigeren Mer Aboire
1986-02 13 Pzv In Brief Joop Geevers and Nick Campbell
1986-02 13 Splash (Launch PSA)
1986-02 13 General meeting
1986-02 13 Ramsgate Rally 1986
1986-02 14 Royal Temple Yacht Club
1986-02 14 Activiteitencommissie:
1986-02 14 Ramsgate 1986Tom Kipperman
1986-02 16 Praairapport De leugenbankZeun
1986-02 17 Commissie ER/PJoop Geevers of Egbert van de Pas
1986-02 18 Harry’s Equinox Odyssee:
1986-02 18 Naar de Middellandse ZeeHarry Dams
1986-02 18 Kommer en Kwel in Belgie en FrankrijkHarry Dams
1986-02 20 Met ‘Erika’ naar Miami: (2), De grote oversteek Jan Karel van den Biggelaar
1986-02 24 Innovator Nieuws:
1986-02 24 Hoping for a clean sweep
1986-02 24 Letter of Dirk Nauta to secretary PZV
1986-02 24 City of sails
1986-02 25 Urugayan events
1986-02 26 Telex: secretary PZV to Innovator.
1986-02 26 Letter from Dirk Nauta in Uruguay
1986-02 26 Well done InnovatorMireille Vrijenhoek
1986-02 28 Aeolus welkom in ScheveningenJoop Geevers
1986-02 28 Agenda
1986-03 1 Vooromslag
1986-03 2 Bladzij Twee:
1986-03 2 Inhoud
1986-03 2 Verhuizing
1986-03 2 Frontplaat
1986-03 2 Te Koop: Pepper
1986-03 2 Colofon
1986-03 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1986-03 3 Obligaat:
1986-03 3 Van het Bestuur
1986-03 3 Van de Redactie
1986-03 3 Contributie 1986
1986-03 3 Algemene ledenvergadering
1986-03 4 Van de Opleidingscommissie:
1986-03 4 cursus “Veiligheid aan boord” Alphons Drübers
1986-03 5 vervolg cursus TKN Carel Leemhuis
1986-03 5 Examen TKN-1987
1986-03 5 applicatiecursus Nautische Instrumenten en systemen Carel Leemhuis
1986-03 6 KNWV/ANWB Brevetten:
1986-03 6 Nederzeese brevetten (2) Carel Leemhuis
1986-03 9 Praairapport: Gevers en nemers Zeun
1986-03 10 Met ‘ERIKA’ naar Miami (3), De laatste etappe Jan Karel van den Biggelaar
1986-03 13 Zeemansleven:
1986-03 13 Colin Archer memorial race 1986 Jacques de Beule
1986-03 15 Spanning en Sensatie:
1986-03 15 Vrouwen-zeilweekend 13-15 juni Elly Verschuur
1986-03 16 Noach’s Scheepsjournaal
1986-03 18 Agenda
1986-04 1 Vooromslag
1986-04 2 Bladzij Twee: Inhoud
1986-04 2 Frontplaat
1986-04 2 Algemene Ledenvergadering
1986-04 2 Tekeningen in dit nummer
1986-04 2 Colofon
1986-04 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1986-04 3 Dubbelzeiligheden
1986-04 4 Info: Zeekaarten CEMEL
1986-04 5 Vaarplan-formulier Sipke Wadman
1986-04 6 KNWV/ANWB brevetten:
1986-04 6 Nederzeese brevetten (slot) Carel Leemhuis
1986-04 6 Van de Activiteitencommissie:
1986-04 6 Uitnodiging lezing Driehoek Noordzee
1986-04 7 Van de inkoopcommissie:
1986-04 7 Gratis zeilen-inspectie
1986-04 7 Personeelwinkelnieuws Ruud van der Schaaf
1986-04 7 Jachtservice Mesters Pieter Stoelinga
1986-04 7 Van de Opleidingscommissie:
1986-04 7 Veiligheid aan boord
1986-04 8 Theoretische kustnavigatie Carel Leemhuis
1986-04 8 Hoe ’t vlugger kan…! Frans Jansen
1986-04 9 Gironummer
1986-04 10 Harry’s Equinox Odyssee – Zomerseizoen 1986 Harry Dams
1986-04 10 Noach’s Scheepsjournaal
1986-04 12 Zeemansleven:
1986-04 12 Verslag van een stommiteit Sipke Wadman
1986-04 13 De “Zuid”
1986-04 14 Agenda
1987-01 1 Vooromslag
1987-01 2 Bladzij Twee:
1987-01 2 Inhoud
1987-01 2 Open Boten Bert Geevers
1987-01 2 Frontplaat
1987-01 2 Vrouwenzeilweekend Lidia Roesink
1987-01 2 Colofon
1987-01 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1987-01 3 Van de Opleidingscommissie:
1987-01 3 cursus “veiligheid aan boord” (2) Sipke Wadman
1987-01 3 Van de Activiteitencommissie:
1987-01 3 Jaarverslag 1986
1987-01 5 Ramsgate 1987 Tom Kipperman
1987-01 5 Workshop polyesteren Tom Kipperman
1987-01 6 Van de Commissie Externe Relaties & Publ:
1987-01 6 Terugpeilen Joop Geevers
1987-01 7 Varen met de Innovator
1987-01 8 Info:
1987-01 8 ‘Vomare necesse est Zeeziekte Sipke Wadman
1987-01 9 Hoeveel water staat er? Tom Kipperman
1987-01 10 Van de Inkoopcommissie:
1987-01 10 AP-Navigator Mark lV Pieter Stoelinga
1987-01 11 Met de Saycee back home: De terugkeer over de Atlantic Jan Karel van den Biggelaar
1987-01 16 Spanning en Sensatie:
1987-01 16 Driemaal is scheepspech Hans Hermans
1987-01 17 IJspegelrace 1987: Sport of waanzin? Gijs Lock en Adrian Snoodijk
1987-01 20 Zeemansleven:
1987-01 20 Colin Archer Memorial race, Larvik-Nederland Jacques de Beule
1987-01 23 Dubbelzeiligheden
1987-01 24 Ledenlijst
1987-01 26 Agenda
1987-02 1 Vooromslag
1987-02 2 Bladzij Twee:
1987-02 2 Inhoud
1987-02 2 Huurboot? Zwemvestje?
1987-02 2 Frontplaat
1987-02 2 “Uit den Dop”
1987-02 2 Colofon
1987-02 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1987-02 3 Van de Opleidingscommissie:
1987-02 3 Marifooncursus
1987-02 3 De werking van een oefentocht Sipke Wadman
1987-02 4 Oefentochten Sipke Wadman
1987-02 4 Cursus “veiligheid aan boord”(3) Sipke Wadman
1987-02 5 Cursus “veiligheid aan boord”(4) Sipke Wadman
1987-02 6 Hulp inroepen in noodsituaties Alphons Druebers
1987-02 8 Van de Activiteitencommissie:
1987-02 8 Ramsgate 1987 – een impressie Stef Hoonhout
1987-02 13 Seizoenfinale 26-27 september Henk de Wit
1987-02 13 Van de Commissie Externe Relaties & Publ.:
1987-02 13 PSA – Zomertocht
1987-02 14 Harry’s Equinox Odyssee:
1987-02 14 Ongemakken Harry Dams
1987-02 15 Tocht naar Griekenland Harry Dams
1987-02 16 Info:
1987-02 16 Botenbezit Rens Vonk
1987-02 16 Peilen met miswijzing
1987-02 17 Kommer En Kwel:
1987-02 17 Mijn partner zeilt Estrella
1987-02 17 Noach’s Scheepsjournaal
1987-02 18 Agenda
1987-03 1 Vooromslag
1987-03 2 Bladzij Twee:
1987-03 2 Inhoud
1987-03 2 In memoriam Lou van der Voet
1987-03 2 Frontplaat
1987-03 2 Colofon
1987-03 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1987-03 3 Van de Opleidingscommissie:
1987-03 3 Oefenweekend “Hoe het sneller kan”
1987-03 4 Winterprogramma Opleidingscommissie
1987-03 5 Opleidingen binnen PZV
1987-03 7 Handig En Allerlei Arend Jan Klinkhamer en Lidia Roesink
1987-03 7 Cardanische broodplank
1987-03 7 Vuurpeilen waterdicht verpakken
1987-03 7 Opbergbakken
1987-03 7 Antislipmatje
1987-03 7 Het vergeten weerbericht
1987-03 7 Tekstplaatjes bij schakelaars
1987-03 8 Radarreflector in het achterstag
1987-03 8 Stabiel in zeegang ten anker
1987-03 8 Weerbestendige kuipkussentjes
1987-03 9 Harry’s Equinox Odyssee Harry Dams
1987-03 9 Harry meervoudig kampioen
1987-03 9 Ongemakken (2)
1987-03 10 Een dag uit de tocht van de EQUINOX
1987-03 12 De Ionische Zee
1987-03 12 Ongemakken (3)
1987-03 14 Een goed ankeridee
1987-03 14 De Griekse reis
1987-03 16 Info:
1987-03 16 Videofilm “Philips INNOVATOR in WRTWR”.
1987-03 16 Schimmelvocht
1987-03 16 Nu in de boekhandel: Dirk Nauta, “ZEEZEILEN”
1987-03 17 Boekbespreking: “The magic of the swatchways” Arend Jan klinkhamer
1987-03 17 Van de scheepstagrijn
1987-03 17 Noach’s Scheepsjournaal
1987-03 18 Agenda
1987-04 1 Vooromslag
1987-04 2 Bladzij Twee:
1987-04 2 Inhoud
1987-04 2 Mutatie ledenbestand
1987-04 2 Frontplaat
1987-04 2 Gezocht bemanning en gegadigde
1987-04 2 Colofon
1987-04 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1987-04 3 Obligaat:
1987-04 3 Nieuwjaarswens
1987-04 3 Van de Opleidingscommissie:
1987-04 3 Nieuwe brevethouders
1987-04 3 Cursus Veiligheid aan boord, Het klapstuk
1987-04 5 Logboekoefeningen
1987-04 6 Van de Activiteitencommissie:
1987-04 6 Lezing Scheveningen Radio PCH
1987-04 6 PZV-zeilwedstrijd Hein Heezemans
1987-04 7 Van de Commissie Externe Relaties:
1987-04 7 P.S.A. burgee
1987-04 7 PSA-activiteiten Joop Geevers
1987-04 8 Info: Berichten van de KNWV
1987-04 8 Verslag van vergadering
1987-04 11 Zeemansleven:
1987-04 11 Coast hopping in Joegoslavie fam. van de Kamp
1987-04 14 24-uurs 1987, Twee impressies Sipke Wadman en Hein Heezemans
1987-04 16 Spanning En Sensatie:
1987-04 16 Low budget zeilen
1987-04 16 Vrouwenzeilweekend Lidia Roesink
1987-04 17 Harry’s Equinox Odyssee: Reis Griekenland-Turkije Harry Dams
1987-04 19 Zeilen Op De ‘med’: Toerzeilen in de Middellandse Zee (1) Jan Karel van de Biggelaar
1987-04 22 Noach’s Scheepsjournaal
1987-04 22 Agenda
1988-01 1 Vooromslag
1988-01 2 Bladzij Twee:
1988-01 2 Inhoud
1988-01 2 Vrouwenzeilweekend
1988-01 2 Frontplaat
1988-01 2 Sea Witch te koop
1988-01 2 Partnershipper gezocht
1988-01 2 Colofon
1988-01 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1988-01 3 Van de Activiteitencommissie:
1988-01 3 Ramsgate 1988 Tom Kipperman
1988-01 3 Jaarverslag 1987 Tom Kipperman
1988-01 4 Van de Opleidingscommissie:
1988-01 4 Hulp van de wal
1988-01 5 Zeg schipper, mag ik opstappen?
1988-01 5 Oefenweekends
1988-01 6 Nieuw ELAN
1988-01 6 Rectificatie
1988-01 7 Spanning En Sensatie:
1988-01 7 Colin Archer Memorial Race 1988 Max van Vriesland
1988-01 8 PZV zeilweekend op 26-09-1987 (II) Frans Jansen
1988-01 10 Zeevaartkunde: Eb en vloed in de koffie en daarbuiten Sipke Wadman
1988-01 14 Zeilen Op De “Med”: Toerzeilen op de Middellandse Zee (2) Jan Karel van den Biggelaar
1988-01 18 Zeemansleven:
1988-01 14 Varen is meer dan zeilen Joop Geevers
1988-01 25 Ledenlijst januari 1988
1988-01 27 Noach’s Scheepsjournaal
1988-01 28 Agenda
1988-02 1 Vooromslag
1988-02 2 Bladzij Twee:
1988-02 2 Inhoud
1988-02 2 Colofon
1988-02 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1988-02 2 Obligaat:
1988-02 2 Van de bestuurstafel
1988-02 3 Financieel verslag over 1987
1988-02 4 Over aansprakelijkheid en verzekeren
1988-02 4 Van de Activiteitencommissie:
1988-02 4 Ramsgate-tocht 1988 Paul van de Kamp
1988-02 6 Roept u maar!
1988-02 7 Van de Opleidingscommissie:
1988-02 7 Oefenweekends, voorjaar 1988; najaar 1988
1988-02 7 Nieuwe brevetteringen op de ALV
1988-02 8 Cursusavonden winter 1988-1989
1988-02 8 Misser
1988-02 8 Info:
1988-02 8 Innovator omgebouwd tot Equity & Law 2
1988-02 9 Oefenweekend voor thuisblijvers Sipke Wadman
1988-02 9 Zeemansleven: Do’s and Dont’s, Denemarken Stef Spijkerman
1988-02 11 Externe Relaties: Going Dutch E.B. Shrewsbury
1988-02 15 Zeilen Op De “Med”: Nieuw schip: l’Étranger Jan Karel van de Biggelaar
1988-02 20 Harry’s Equinox Odyssee:
1988-02 20 Tweemaal overwinteren Harry Dams
1988-02 20 Sibari, winter 1986-87
1988-02 21 Kemer, winter 1987-88
1988-02 21 Ongemakken: Verfsystemen, Schroefascorrosie
1988-02 22 Reizen
1988-02 23 Noach’s Scheepsjournaal
1988-02 24 Agenda
1988-03 1 Vooromslag
1988-03 2 Bladzij Twee:
1988-03 2 Inhoud
1988-03 2 Frontplaat
1988-03 2 Oproep
1988-03 2 Colofon
1988-03 2 Samenstelling Bestuur en Commissies
1988-03 3 Verslag Van De ALV Max van Vriesland
1988-03 5 Ledenadministratie
1988-03 5 Van de bestuurstafel
1988-03 6 Van de opleidingscommissie
1988-03 6 Geslaagd voor TKN
1988-03 6 De PZV-instructeurs
1988-03 6 Winterprogramma opleidingscommissie
1988-03 7 Zeevaartkunde: Zeilen uit een boekje
1988-03 10 Harry’s Equinox Odyssee:
1988-03 10 Rondje Azie-Afrika-Europa (1) Harry Dams
1988-03 13 Stommiteiten
1988-03 14 Ongemakken (4}
1988-03 16 Zeilen Op De “Med”: Terug onder zeil Jan Karel van de Biggelaar
1988-03 20 Noach’s ScheepsjournaaL
1988-03 20 Agenda
1988-04 1 Vooromslag
1988-04 2 Inhoud, Agenda en Colofon
1988-04 3 Van de redaktie
1988-04 3 Van de bestuurstafel
1988-04 3 Van de Adminstratie
1988-04 4 Van de opleidingscommissie: Kommer en Kwel 1988
1988-04 4 Invulling winterinstructie 1989
1988-04 5 Nieuwe brevetten
1988-04 5 Hoe varen onze cursisten!
1988-04 6 From conception to completion: Royal Research Discovery Return to Dundee
1988-04 10 Zelfrichtend hoe werkt dat?
1988-04 11 Harry’s Equinox odyssee:
1988-04 11 Rondje Europa-Azie-Africa (2) Harry Dams
1988-04 12 Rondje Europa-Azie-Africa (2) Harry Dams
1988-04 13 Verslag ledenvergadering
1988-04 15 Agenda
1988-04 16 Noach`s scheepsjournaal
1989-01 1 Vooromslag
1989-01 2 Inhoud en Colofon
1989-01 3 Van de redaktie
1989-01 3 Van de bestuurstafel
1989-01 4 Van de activiteitencommissie:
1989-01 4 Ramsgatetocht 28 april – ?mei
1989-01 4 Royal harbour Ramsgate, Vaaraanwijzing voor kleine vaartuigen
1989-01 5 Golven, deining en stormtaktieken Sipke Wadman
1989-01 5 Deel 1: Enige theorie over golven op water
1989-01 9 Deel 11: Hoe overleven we een storm op zee
1989-01 11 Kapitein Rob en het voortbestaan van de Sixhaven Frans Jansen
1989-01 12 Harry’s Equinox odyssee: Rondje Europa-Azie-Africa (4) Harry Dams
1989-01 15 Jaarverslag activiteitencommissie 1988 Tom Kipperman
1989-01 16 Jaarverslag opleidingscommissie 1988
1989-01 17 Jaarverslag penningmeester 1988Paul van de Kamp
1989-01 18 Jaarverslag secretaris 1988Max van Vriesland
1989-01 20 Verslag van de ALV PZVMax van Vriesland
1989-01 22 Noach’s scheepsjournaal
1989-01 23 Prikbord
1989-01 24 PZV Agenda 1989
1989-02 1 Vooromslag
1989-02 2 Inhoud en Colofon
1989-02 3 Van de redaktie
1989-02 3 Van de bestuurstafel
1989-02 4 Van de opleidingscommissie:
1989-02 4 Moeite met trimmen
1989-02 4 Logboekfoto’s
1989-02 4 Wist U dat …
1989-02 5 Marifoonvergunning
1989-02 6 Mijn vorige boot (DFufour 2800) Frans Jansen
1989-02 8 Wedstrijdzeilen Jacques de Beule en Frans Vogel
1989-02 9 Verslag van de ALV PZV Max van Vriesland
1989-02 11 Elektronika aan boord
1989-02 13 Harry’s Equinox odyssee:
1989-02 13 Rondje Europa-Azie-Africa (5) Harry Dams
1989-02 14 Rondje Europa-Azie-Africa (6) Harry Dams
1989-02 16 Golven, deining en stormtaktieken Sipke Wadman
1989-02 20 PZV Agenda 1989
1989-03 1 Vooromslag
1989-03 2 Inhoud en Colofon
1989-03 3 Van de redactie
1989-03 3 Van de bestuurstafel
1989-03 3 Van de opleidingscommissie
1989-03 4 Over onze knechten Hans Hermans
1989-03 6 De globetrotter van Middelharnis naar Lissabon Hans Dorsman
1989-03 8 Ramsgate ’89 van dag tot dag
1989-03 10 GE 2-EN per Isis (1) Carel Leemhuis
1989-03 11 Onze thuishaven Wim Becker
1989-03 12 De epiloog van de Equinox Harry Dams
1989-03 12 PZV Eindejaarswedstrijd 1989 op 9 september
1989-03 14 Prikbord
1989-03 14 Agenda
1989-04 1 Vooromslag
1989-04 2 Inhoud en Colofon
1989-04 3 Van de redactie
1989-04 3 Ven de bestuurstafel
1989-04 4 Onze leden zichtbaar Paul van de Kamp
1989-04 4 Winterklaar maken Stef Spijkerman
1989-04 6 Over onze knechten (2) Hans Hermans
1989-04 8 Wedstrijdrating eindejaarsweekend Arend Jan Klinkhamer
1989-04 11 De Medway op en onder Wim Braun
1989-04 12 GE 2-EN per ISIS (2) Carel Leemhuis
1989-04 14 Dienst der hydrografie Carel Leemhuis
1989-04 16 Prikbord
1989-04 17 Agenda
1990-01 1 Vooromslag
1990-01 2 Inhoud en Colofon
1990-01 3 Van de redactie
1990-01 3 Van de bestuurstafel
1990-01 4 Van de opleidingscommissie
1990-01 7 Ervaringen met boot pooling Adri Platje
1990-01 8 Sterren en hemelverschijnselen Paul van de Kamp
1990-01 11 Navigate the English channel on your IBM PC
1990-01 12 Gedigitaliseerde koersberekening Bert Stienstra
1990-01 13 Golfdemping door regen Sipke Wadman
1990-01 14 GE 2-EN per ISIS (3) Carel Leemhuis
1990-01 16 Jaarverslag secretaris Ron van Dootingh
1990-01 17 Jaarverslag opleidingscommissie
1990-01 18 Financieel jaarverslag 1989 Paul van de Kamp
1990-01 20 Jaarverslag activiteitencommissie 1989 Tom Kipperman
1990-01 22 Verslag van de ALV Ron van Dootingh
1990-01 24 Ledenlijst
1990-01 28 Prikbord
1990-01 29 PZV Agenda 1990
1990-02 1 Vooromslag
1990-02 2 Inhoud en Colofon
1990-02 3 Van de redactie
1990-02 4 PZV Lustrum
1990-02 4 Persia
1990-02 5 De PZV Lustrumsweater
1990-02 6 Hellevoetsluis door de eeuwen heen
1990-02 7 Opleiding PZV Rens Vonk
1990-02 9 Verslag van de ALV Ron van Dootingh
1990-02 11 ge2en per ISIS (4) Carel Leemhuis
1990-02 14 Accu aan boord Freek Smit
1990-02 16 Vuurwerk Harry Dams
1990-02 17 De Zetter
1990-02 18 Over onze knechten (3) Hans Hermans
1990-02 19 Zeeziekte Louis Richard
1990-02 20 Prikbord
1990-02 20 Agenda
1990-03 1 Vooromslag
1990-03 2 Inhoud en Colofon
1990-03 3 Van de redactie
1990-03 4 Van de voorzitter Stef Spijkerman
1990-03 4 Van de bestuurstafel
1990-03 5 PZV Lustrumweekend Wim Braun
1990-03 6 Ramsgate lustrummijmering Harry Dams
1990-03 8 Lustrum collage
1990-03 10 De Opleidingscommissie in de laatste 10 jaren Mees Dekker
1990-03 11 Haven belevenissen op weg naar en van Lissabon Han Dorsman
1990-03 12 Om anderen een plezier te doen Harry Dams
1990-03 15 GE 2-EN per ISIS (5) Carel Leemhuis
1990-03 16 In drie uur van Delfzijl naar Breskens Harry van Leeuwe
1990-03 17 Applied Research?
1990-03 18 Zeilboeken vacant Lou van der Voet
1990-03 18 Prikbord
1990-03 19 Agenda
1990-04 1 Vooromslag
1990-04 2 Inhoud en Colofon
1990-04 3 Van de redactie
1990-04 3 Van de voorzitter Stef Spijkerman
1990-04 4 Astronavigatie Rens Vonk
1990-04 6 Voor U gelezen en bekeken Frans Jansen
1990-04 6 Bezoek aan ‘Observator Rotterdam’
1990-04 9 Lissabon Hellevoetsluis Pieter Stoelinga
1990-04 12 Prikbord
1990-04 12 Agenda
1990-04 13 Smoelenboek
1991-01 1 Vooromslag
1991-01 2 Inhoud en Colofon
1991-01 3 Van de redactie
1991-01 3 Van de bestuurstafel
1991-01 4 PZV en wedstrijdzeilen Ab Pasman
1991-01 5 Drunken Sailor
1991-01 6 Symposium NAV 90 recreatievaart Rens Vonk
1991-01 8 Kleinschalige effecten in de wind Sipke Wadman
1991-01 10 Verslag van de ALV Ron van Dootingh
1991-01 11 Van de Opleidingscommissie Mees Dekker
1991-01 12 Jaarverslag activiteitencommissie Wim Braun
1991-01 14 Financieel Jaarverslag Jan de Vin
1991-01 15 Jaarverslag PZV Opleidingscommissie 1990 Piet Rem
1991-01 16 Elektriciteit uit zonne energie op schepen
1991-01 17 Eerste Lustrum Philips Sailing Association
1991-01 17 Jaarverslag secretaris Ron van Dootingh
1991-01 18 Prikbord
1991-01 19 PZV Agenda 1991
1991-02 1 Vooromslag
1991-02 2 Inhoud en Colofon
1991-02 3 Van de redactie
1991-02 3 Van de opleidingscommissie
1991-02 4 Verslag van de ALV Ron van Dootinmgh
1991-02 6 Ramsgate tocht 1991 Wendeline Heddema
1991-02 7 Zelf een boot afbouwen Dick van Delft
1991-02 9 Weerbericht en sluismeester in de kuip Arend Jan Klinkhamer
1991-02 10 Si `is Isis (1) Carel Leemhuis
1991-02 12 Computerzeilen
1991-02 13 De dronken zeeman Arend Jan Klinkhamer
1991-02 14 Eenvoudige °rating” van zeilschepen Bert Stienstra
1991-02 17 Astronavigatie Han Dorsman
1991-02 18 Energieproblemen verlicht
1991-02 19 Operation Sail bijna ten onder in vloeibaar ijs Joop Geevers
1991-02 20 PZV Agenda 1991
1991-02 21 Prikbord
1991-03 1 Vooromslag
1991-03 2 Inhoud en Colofon
1991-03 3 Van de redactie
1991-03 3 Van de bestuurstafel
1991-03 3 Van de opleidingscommissie
1991-03 4 Eindejaarsweekend Wim Braun
1991-03 6 Onderhoudsboek aan boord Arend Jan Klinkhamer
1991-03 7 Si ‘is Isis (2) Carel Leemhuis
1991-03 9 Slagerij aan boord Arend Jan Klinkhamer
1991-03 10 Ramsgate 1991 Mees Dekker
1991-03 17 Prikbord
1991-03 17 PZV Agenda
1991-04 1 Vooromslag
1991-04 2 Inhoud en Colofon
1991-04 3 Van de redactie
1991-04 3 Van de bestuurstafel
1991-04 4 Van de opleidingscommissie Bep Delissen
1991-04 5 Opleiding PZV Rens Vonk
1991-04 5 Veranderingen in de Hydrografische kaarten (1800 serie) Rens Vonk
1991-04 6 Vastgelopen bij rijzend water Arend Jan Klinkhamer en Lidia Roesink
1991-04 6 Leningrad heen en terug Sint Petersburg Carel Leemhuis
1991-04 7 Marifoon op de helling Rens Vonk
1991-04 9 Ervaringen met de AP type 3 Jacques de Beule
1991-04 10 Een electronisch bolletje aan de achterstag Arend Jan Klinkhamer
1991-04 11 Ramsgate Londen in één ruk D. Tweddel, commodore
1991-04 12 Om even bij stil te staan Ron van Dootingh
1991-04 12 De beste wensen van Harry Dams Frans Jansen
1991-04 13 Si ‘is ISIS (3) Carel Leemhuis
1991-04 16 Brood op zee Herman en Nel van der Ven
1991-04 17 Agenda
1991-04 17 Prikbord
1991-04 18 Oproep antifouling
1992-01 1 Vooromslag
1992-01 2 Inhoud en Colofon
1992-01 3 Van de redactie
1992-01 3 Van de bestuurstafel
1992-01 4 Trimmen
1992-01 8 SI ‘is ISIS (4) Carel Leemhuis
1992-01 10 Van de activiteitencommissie Tom Kipperman
1992-01 12 Van de opleidingscommissie Piet Rem
1992-01 13 Verslag van de ALV Ron van Dootingh
1992-01 14 Financieel jaarverslag 1991 Jan de Vin
1992-01 16 Verenigings Jaarverslag 1991 Ron van Dootingh
1992-01 16 Puzzle
1992-01 17 Jaarverslag PZV opleidingscommissie Piet Rem
1992-01 18 Jaarverslag activiteitencommissie Wim Braun
1992-01 19 Oxymoron
1992-01 20 PZV Agenda
1992-01 20 Prikbord
1992-02 1 Vooromslag
1992-02 2 Inhoud en Colofon
1992-02 3 Van de redactie
1992-02 3 Van de bestuurstafel
1992-02 3 Colin Archer Memorial Race 1992
1992-02 3 PSA Navigators Trophy Wim Braun
1992-02 4 Verslag van de ALV Jacques van Tuyl
1992-02 5 Met Hemelvaart naar Ramsgate Stef Hoonhout
1992-02 9 Lady’s Fever
1992-02 10 Ramsgate tocht 1992, Een ervaring van een opstapper Paul Kurris
1992-02 12 Invulformulier
1992-02 13 By God. 1 think te devil shits Dutchmen Dr. Jan van Oorschot, Eindhovens
1992-02 #WAARDE! Dagblad
1992-02 14 Hoe gaat ’t eigenlijk met J. Karel Jan Karel van de Biggelaar
1992-02 15 AP belevenissen voor de Belgische kust Arnoud Cramwinckel en Klaas
1992-02 #WAARDE! Hempenius
1992-02 16 De Eindhovense Jachten Vereniging “Beatrix” en haar nieuwe jachthaven
1992-02 17 Si is Isis (5) Carel Leemhuis
1992-02 20 “Spannende wanten” Frans Jansen
1992-02 21 Prikbord
1992-02 22 Agenda
1992-03 1 Vooromslag
1992-03 2 Inhoud en Colofon
1992-03 3 Van de redactie Frans Jansen
1992-03 3 Van de bestuurstafel Mees Dekker
1992-03 3 Oplossing “Waterscript’
1992-03 4 ‘Spannende wanten’ 11 Han Dorsman
1992-03 5 Piraterij rond Singapore Klaas Hempenius
1992-03 6 We lust want the money, Captain”
1992-03 8 Piraterij baart reders in Azië zorgen
1992-03 9 Si ‘is Isis (slot) Carel Leemhuis
1992-03 11 Think twice
1992-03 12 Eindejaarsweekend ’92 en terugblik Frans Jansen
1992-03 14 Van de Opleidingscommissie Jacques de Beule
1992-03 14 Agenda
1992-04 1 Vooromslag
1992-04 2 Inhoud en Colofon
1992-04 3 Van de redactie Ankie Rooijens
1992-04 3 Van het bestuur
1992-04 4 PZV in het kort: Voor onze adspirant leden Het bestuur
1992-04 5 Doelstelling opleidingscommissie Bep Delissen
1992-04 6 Van de activiteitencommissie Tom Kipperman
1992-04 7 Verslag van de ALV Jacques van Tuyl
1992-04 8 Navigatie in historische zeevogelvlucht Klaas Hempenius
1992-04 10 Handicaps PZV eindejaarsweekend Arend Jan Klinkhametr
1992-04 14 De andere zeiltrim Wim Becker
1992-04 15 Zeilen en treinen in Noorwegen Lidia Roesink
1992-04 17 De watersport en het milieubeleid (1) Alphons Druebers
1992-04 19 Navigatie 2000 Rens Vonk
1992-04 21 Beursnieuws Circumnavigator
1992-04 22 Zeilen in Griekenland Otto Klooster
1992-04 25 Prikbord
1992-04 25 Agenda
1993-01 1 Vooromslag
1993-01 2 Inhoud en Colofon
1993-01 3 Van de redactie
1993-01 3 Jaarverslag Activiteitencommissie 1992 Wim Braun
1993-01 4 Jaarverslag Opleidingscommissie 1992 De Opleidingscommissie
1993-01 5 Financieel Jaarverslag 1992 Jan de Vin
1993-01 7 Verenigings Jaarverslag 1992 Jack van Tuyl
1993-01 8 Bericht van de vlootvoogd ‘in spé’ Hans van Reenen
1993-01 8 Open brief aan de vlootvoogd Docus Heringa
1993-01 10 Navigatie met of zonder kaartcorrecties? Pieter van den Avoort
1993-01 11 CWO nieuws Rens Vonk
1993-01 12 Beroepsvaart en pleziervaart in elkaars vaarwater! Kees Kouwijzer, loods en zeezeiler
1993-01 16 Reanimatie (3 voudig bekeken) Hans en Rob de Beule, Klaas Hempenius, Mees Dekker
1993-01 17 Metfax Marine weerberichten en weerkaarten Adri Platje
1993-01 18 Atlant’ISIS (1) Carel Lemhuis
1993-01 19 Watersport en milieu (2) Alphons Drübers
1993-01 20 Reflecterende strips Hanneke Richard
1993-01 21 Beursnieuws Circumnavigator
1993-01 21 Droogzwemmen
1993-01 22 Oefenweekeinden in nieuw jasje De opleidingscommissie
1993-01 22 Agenda
1993-01 23 Prikbord
1993-02 1 Vooromslag
1993-02 2 Inhoud, Agenda en Colofon
1993-02 3 De redactie
1993-02 3 Het Bestuur Mees Dekker
1993-02 3 Doe jij ook je bellen in?
1993-02 4 Verslag jaarvergadering Jack van Tuyl
1993-02 5 Bekentenissen: De bank op blunderen Arend Jan Klinkhamer
1993-02 6 Ramsgate: Mijn tiende ‘Ramsgate’ Lidia Roesink
1993-02 10 Die Ramsgate Tocht 1993 PZV für zwei süddeutsche Binnensegler Christian und Ulrich Voigt
1993-02 13 Klopt dat weerbericht? Arend Jan Klinkhamer
1993-02 14 Ramsgate tocht 1993, Het verslag van een opstapper Godelief van Nielen-Slootmakers
1993-02 15 De Ramsgate en de vermoeidheid Docus Heringa
1993-02 17 Zeewaardigheid: Golven, versnellingen en menselijke prestaties Klaas Hempenius
1993-02 20 Zeeziekte en ongevallen
1993-02 22 Uit de kombuis: Koken en eten tijdens het zeilen Ferrand Hudig
1993-02 24 Atlant’ISIS (2) Fiet en Carel Leemhuis
1993-02 28 Motorervaring Klaas Rooijens
1993-02 30 Alternatieve Ramsgate Klaas Rooijens
1993-02 31 Wedstrijdzeilen: een spel Tom Kipperman
1993-02 34 Koffie aan boord Klaas Rooijens
1993-02 35 Formulier Scheepvaartweerbericht
1993-02 36 Formulier Coastal Shipping Forecast
1993-03 1 Vooromslag
1993-03 2 Inhoud, Agenda en Colofon
1993-03 3 De redactie.. Ankie Rooijens
1993-03 3 Pleziervaart en natuurgebieden Birdwatcher
1993-03 4 Winterprogramma 1993 Bep Delissen en Tom Kipperman
1993-03 5 Royal Temple News Arend Jan Klinkhamer
1993-03 6 De schipper en zijn schip: De Salamis Frans Ruigrok
1993-03 9 Oefentochten Bep Delissen
1993-03 10 Met een tjalk uit de Oostzee Arend Jan Klinkhamer
1993-03 12 Foutje, maar het had ook anders kunnen aflopen Ron van Dootingh
1993-03 14 Eindejaarsweekend Hans Hermans
1993-03 15 Wedstrijduitslagen
1993-03 16 Kop in ’t zand, bijwerken of bijkopen Henk Toening & Klaas Rooijens
1993-03 17 Zeilen laten wassen? Klaas Rooijens
1993-03 18 Atlant’ISIS (3): met het weer mee Fiet en Carel Leemhuis
1993-03 22 De sprong van Dover naar de Zuidkust
1993-03 22 Monsterrol
1993-04 1 Vooromslag
1993-04 2 Inhoud, Agenda en Colofon
1993-04 3 De redactie…
1993-04 3 Zijn PZV? Mijn PZV! Anneke Rooijens-Waltuch
1993-04 3 Monsterrol
1993-04 4 Kommeren en Kwellen voor je plezier Dick Nieuwenhuizen
1993-04 7 Kaarten bijwerken Ron van Dootingh
1993-04 9 Maritiem nieuws Rens Vonk
1993-04 10 Springtij om half tien Arend Jan Klinkhamer
1993-04 11 Roerselen Paai
1993-04 12 De schipper en zijn schip: Sunshine 2 Ab Pasman
1993-04 14 Harwich Sand Louis Richard
1993-04 17 CWO Rens Vonk
1993-04 18 Atlant’ISIS (4): Het weer mee Carel Leemhuis
1993-04 22 De Kustwacht: in beweging Lidia Roesink
1993-04 25 20.000 Mijlen zeilen Eric Vibart (vert. Henk Ankersmit)
1994-01 1 Vooromslag
1994-01 2 Inhoud, Agenda en Het inleveren van kopij
1994-01 3 Jaarverslag PZV 1993 Jack van Tuyl
1994-01 3 Financieel verslag 1993 Jan de Vin
1994-01 5 Accu’s aan boord Pieter van den Avoort
1994-01 9 Verslag ledenvergadering Jack van Tuyl
1994-01 10 Twee schippers en hun schip: de Suzanna Ferrand Hudig en Docus Heringa
1994-01 12 Verslag 1993 Activiteitencommissie Wim Braun
1994-01 14 Telltales, oeverloze fragmenten van zeilende schrijvers vert. Hanneke Richard
1994-01 15 Het tij tijdens Ramsgate Docus Heringa, Arend Jan Klinkhamer
1994-01 16 Electronica onbetrouwbaar? De zwakste schakel ben je zelf! Ron van Dootingh
1994-01 18 Navigatie Necesse Est Alphons Druebers
1994-01 19 Expertise onder de leden Mees Dekker
1994-01 20 Echt en hecht tussen Schie en Rotte Stef Hoonhout
1994-01 21 Ramsgate 1994, Bericht van de vlootvoogd Hans van Reenen
1994-01 22 Isis deel 5: Weer terug 1992/93 Carel Leemhuis
1994-01 26 Roerselen Paai
1994-01 27 Is UTC GMT? Ron van Dootingh
1994-01 28 Monsterrol
1994-01 29 Ledenlijst dd 7 feb. 1994
1994-01 33 Colofon
1994-02 1 Vooromslag
1994-02 2 Inhoud, Agenda en Het inleveren van kopij
1994-02 3 De redactie.. Anneke Rooijens
1994-02 3 Mayday gecanceld Opleidingscommissie
1994-02 4 Schipper en Schip: de aanschaf van de Joint Venture Jan de Vin
1994-02 6 De schippers en haar schip Tjits de Vin
1994-02 7 Psychologie aan boord Anneke Rooijens
1994-02 7 Monsterrol
1994-02 8 De Dieselcursus Piet Rem
1994-02 9 Verslag Ledenvergadering 8 april 1994 Jack van Tuyl
1994-02 10 Jaarverslag PZV opleidingscommissie Jacques de Beule
1994-02 12 Van de Bestuurstafel Tom Kipperman
1994-02 12 Lustrumfeest Mees Dekker
1994-02 13 Ramsgate: “It’s the same old dream” John Lippinkhof
1994-02 16 Accu’s laden Pieter van den Avoort
1994-02 18 Telltales: De Storm vert. Hanneke Richard
1994-02 20 Gevaarlijke Zeeën Arend Jan klinkhamer
1994-02 22 Roerselen Paai
1994-02 22 Kanaal 77
1994-02 23 Pluim Ron van Dootingh
1994-02 23 PSA Zomeractiviteiten
1994-02 24 De Botenlijst Arend Jan Klinkhamer
1994-02 25 op schipper
1994-02 27 op bootnaam
1994-02 28 op ligplaats “noord” en “zuid”
1994-02 29 Colofon
1994-03 1 Vooromslag
1994-03 2 Inhoud, Agenda en Het inleveren van kopij
1994-03 3 De redactie.. Anneke Rooijens
1994-03 3 Kanaal 77
1994-03 4 Schipper en Schip: Zeilen met de Cosinus Hans Hermans
1994-03 7 Tweede keus havens, eerste klas ervaringen Klaas Rooijens
1994-03 9 Bootlengtes PZV Arend Jan Klinkhamer
1994-03 10 Gered door de Branding Henk Ankersmid
1994-03 12 Gevaarlijke zeeën (2) Arend Jan Klinkhamer
1994-03 15 Lotgevallen: Harry Dams
1994-03 15 Monsterrol
1994-03 17 Telltales: een hachelijke oversteek Hanneke Richard
1994-03 19 Eindejaarsweekend
1994-03 19 Lustrumfeest Mees Dekker
1994-03 20 Over Kommer en kwel Silvain de Brouckere
1994-03 21 Zetpillen en afmeren Ron van Dootingh
1994-03 22 Roerselen: Blijf zeezeilen! Paai
1994-03 23 Colofon
1994-04 1 Vooromslag
1994-04 2 Inhoud, Agenda en Het inleveren van kopij
1994-04 3 De redactie.. Anneke Rooijens
1994-04 3 Editorial
1994-04 3 Kanaal 77
1994-04 4 Schipper en Schip: ‘Pluk de nacht’ Rob Riedijk
1994-04 7 Winterplan Activiteitencommissie
1994-04 8 Winterprogramma Op leidingencommissie Jacques de Beule
1994-04 8 Observator is verhuisd
1994-04 9 Vier maal ‘La Rochelle’ Tom Kipperman
1994-04 10 Het begon met ruig weer Pieter van de Avoort a/b Blauwpieper
1994-04 11 De korste verbinding Tom Kipperman a/b Girouette
1994-04 13 Hopsen en gaan Martin Droogh a/b Maran II
1994-04 14 La Rochelle in dagtochten Jan de Vin a/b Joint Venture
1994-04 16 Gevaarlijke gaten (3) Arend Jan Klinkhamer
1994-04 18 Langs de Goodwins. Ria Ceelen
1994-04 19 Afmeren zonder hoofdpijn Frans Jansen
1994-04 19 Monsterrol
1994-04 21 Telltales: Zwart Ivoor Hanneke Richard
1994-04 24 Een hachelijk avontuur in het Chenal du Four Jan de Vin
1994-04 26 Zeilend naar de Cycladen Ron van dootingh
1994-04 28 Onderhoudsvrij Klaas Rooijens
1994-04 29 Voeding anders dan 12 Volt Arend Jan Klinkhamer
1994-04 30 Roerselen: De tijd van nu Paai
1994-04 31 Colofon
1995-01 1 Vooromslag
1995-01 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1995-01 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1995-01 3 Kanaal 77
1995-01 3 Monsterrol
1995-01 4 Schipper en Schip: ‘Olreve’ de droom die werkelijkheid werd Herman Racer Palthe
1995-01 7 Verenigingsjaarverslag Jack van Tuyl
1995-01 8 Financieel Jaarverslag Jan de Vin
1995-01 8 Jaarverslag Opleidingscommissie Rob Riedijk
1995-01 11 Jaarverslag Activiteitencommissie Wim Braun
1995-01 13 Verslag ALV november 1994 Jack van Tuyl
1995-01 14 Komterwelwateruitdeuitlaat? Gert en de kunst van het motoronderhoud Gert de Koning
1995-01 16 Het Lustrumfeest De Commissie
1995-01 17 Zeilen in Griekenland: … een onderzoek
1995-01 22 In memoriam Klaas Hempenius Tom Kipperman
1995-01 22 “Klaas” Frans Jansen
1995-01 24 Lustrum Ramsgatetocht 1995 Activiteitencommissie
1995-01 24 Midzomernachtwedstrijd Ab Pasman
1995-01 25 De VOC en de PZV (deel 1) Louis Richard
1995-01 28 Programma Oefenweekends in 1995 Rob Riedijk
1995-01 29 Telltales: Het Beest uit de zee Hanneke Richard
1995-01 32 Niet zo lekker geslapen Stef Spijkerman
1995-01 33 Zeiltechnologie Rob Riedijk
1995-01 33 Candid Camera
1995-01 34 Paai’s roerselen: Paai op het Internet
1995-01 35 Colofon
1995-02 1 Vooromslag
1995-02 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1995-02 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1995-02 3 Kanaal 77
1995-02 3 Activiteiten PSA
1995-02 4 Schipper en Schip: de Mistral Jan Bareman
1995-02 7 Verslag ALV 7 april 1995 Wim Laauwen
1995-02 9 Vrouwen in de techniek Klaasje R.
1995-02 10 De Lustrumcommissie.. Mees Dekker
1995-02 11 Mondharmonicalessen, Schipperse
1995-02 12 Telltales: By God, I think the Devil shits Dutchman! Hanneke Richard
1995-02 16 Dese aengenaeme tocht Docus Heringa
1995-02 20 Met 50 knopen naar Bretagne Hans van Nielen
1995-02 24 Beheer Haringvlietsluizen Rien vab Zetten, Rijkswaterstaat
1995-02 28 Rondje Stockholm Paul en Els van de Kamp
1995-02 32 Retour IJsselmeer en impressies van de 24 uurs Marijke Laauwen
1995-02 34 Paai’s roerselen: Actividating
1995-02 35 Colofon
1995-03 1 Vooromslag
1995-03 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1995-03 3 De redactie…: Omzien of vooruitkijken Anneke Rooijens-Waltuch
1995-03 3 De voorzitter.. Tom Kipperman
1995-03 4 Schipper en schip: Gevangen in de Bermuda Driehoek Johnny Lippinkhof
1995-03 6 Kanaal 77
1995-03 7 Scheepsbouw en scheepsvaart in de 17e en 18e eeuw Louis Richard
1995-03 12 Ramsgatetocht 1995 Tjits de Vin
1995-03 16 Ramsgate… here we come Eileen Lawley
1995-03 18 Ramsgate 1995: botenlijst
1995-03 19 Winterprogramma Opleidingscommissie Rob Riedijk
1995-03 20 Telltales: De Dronken Boot Hanneke Richard
1995-03 21 Ramsgatehistorie Lidia Roesink en Arend Jan Klinkhamer
1995-03 25 ‘De Ramsgatetocht’: varianten op een thema Lidia Roesink
1995-03 26 Vulva Punto ofwel: ‘de ultieme haat liefdeverhouding’ Klaas Rooijens
1995-03 26 Een ‘Groot’zeil Mees Dekker
1995-03 27 Marifoonperikelen Rob Riedijk
1995-03 28 PZV volwassen of bejaard? Henri Boetzkes
1995-03 30 Paai’s roerselen: Ik kom dansen
1995-03 31 Colofon
1995-04 1 Vooromslag
1995-04 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1995-04 3 Kanaal 77
1995-04 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1995-04 3 Monsterrol
1995-04 4 Schipper en schip: de Ipharra Eddy Vaessen
1995-04 6 Mini musical: “Daar was laatst een meisje loos”
1995-04 10 Lustrum ’95 in Wemeldinge Stef Hoonhout
1995-04 17 Ingezonden brieven: Verbazing Riet Nauta
1995-04 17 Paai Docus Heringa
1995-04 18 Telltales: Inderdaad, boven zee Hanneke Richard
1995-04 20 PZV volwassen of bejaard? Ron van Dootingh
1995-04 22 De vrouwen in de PZV De dames van de readctie
1995-04 23 Monsterrol 2
1995-04 25 Erkomtwelwateruitdeuitlaat Stef Spijkerman
1995-04 26 Veranderingen in uw kopij Arend Jan Klinkhamer
1995-04 28 Kommer en kwel Klaas Rooijens
1995-04 29 Bekentenissen Hans Hermans
1995-04 30 PZV en CWO Arend Jan Klinkhamer
1995-04 32 Opleidingscommissie: Schiemannen en Polyesteren Rob Riedijk
1995-04 32 De winter door… met de Activiteitencommissie
1995-04 34 Paai’s roerselen: Spruitjes in Londen?
1995-04 35 Colofon
1996-01 1 Vooromslag
1996-01 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1996-01 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1996-01 3 Kanaal 77
1996-01 3 Monsterrol
1996-01 4 Schipper en schip, de Aquamuck van Willem Brouwer
1996-01 7 Polyesteren 28 maart Opleidingscommissie
1996-01 7 Van het Bestuur
1996-01 8 Eten bij Henry VIII Lidia Roesink
1996-01 9 In memoriam Dirk van den Berg Tom Kipperman
1996-01 10 Bemanningsbank Ron van Dootingh
1996-01 12 Bekentenis Jan de Vin
1996-01 14 Telltales: Van Heiligen en Vreemdelingen
1996-01 17 Brief: Thuis in de vereniging Henri Boetzkes
1996-01 18 Verslag ALV 4 november
1996-01 20 Jaarverslag Penningmeester
1996-01 22 Jaarverslag Activiteitencommissie
1996-01 23 Jaarverslag Opleidingscommissie
1996-01 24 London Boat Show Klaas Rooijens
1996-01 27 Jaarverslag Secretaris
1996-01 28 Schiemannen met Arend Peter Slikkerveer
1996-01 30 Recepten
1996-01 31 GMDSS, de ins en outs Ron van Dootingh
1996-01 35 Lang leve de liefde Paai
1996-01 36 Colofon
1996-02 1 Vooromslag
1996-02 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1996-02 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1996-02 3 Monsterrol
1996-02 4 Schipper en schip, de Four Seasons Rien van der Kevie
1996-02 7 In memoriam G.Jeelof Tom Kipperman
1996-02 7 Kanaal 77, Lekke pluggen
1996-02 8 Verslag Ramsgate Tocht Yvonne Laauwen
1996-02 12 ALV 12 april, verslag
1996-02 14 Telltales: Zierikzee
1996-02 17 Afscheid, Sipke Wadman
1996-02 17 Van de bestuurstafel, de Navigators Trophy
1996-02 19 Meer over Marcom B Ron van Dootingh
1996-02 20 Windkracht en masthoogte Arend Jan Klinkhamer
1996-02 21 Luiers
1996-02 21 Met PSA naar Calais
1996-02 22 Paai
1996-02 23 Colofon
1996-03 1 Vooromslag
1996-03 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1996-03 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1996-03 3 Wind Strategy Arend Jan Klinkhamer
1996-03 3 Monsterrol
1996-03 4 Schipper en schip: de Calanthe Klaas Rooijens
1996-03 9 In memoriam Jacques Willems
1996-03 10 Kanaal 77
1996-03 10 Dover makreel Stef Spijkerman
1996-03 10 Motorreparaties Paul van de Kamp
1996-03 11 Met platbodems naar Kopenhagen Wendelien Heddema
1996-03 15 Free Access to Greece Paul van de Kamp
1996-03 18 Stuurautomaten lekken
1996-03 19 Schotland half om half Arend Jan Klinkhamer en Lidia Roesink
1996-03 23 Telltales: Een stip op de landkaart Hanneke Richard
1996-03 27 Spitsbergen 1997 Robert Arendsen
1996-03 28 Paai
1996-03 29 Colofon
1996-04 1 Vooromslag
1996-04 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1996-04 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1996-04 3 KNRM Wim Laauwen
1996-04 3 Monsterrol
1996-04 4 Schipper en schip: de Maran III Martin Droogh
1996-04 7 Activiteitencommissie
1996-04 7 Kanaal 77
1996-04 9 Opleidingscommissie
1996-04 9 Surfen Indra Rooijens
1996-04 10 JeugdPZV Yvonne Laauwen
1996-04 13 Ramsgates in getallen Lidia Roesink
1996-04 14 Kotterstag Arend Jan Klinkhamer
1996-04 15 Eindejaarsweekend
1996-04 16 Speelgoed Hans Hermans
1996-04 16 24 uurs Frans Ruigrok
1996-04 17 Stroom Indra Rooijens en Meindert Kok
1996-04 19 Kommer en Kwel Lustrum Alphons Drubers
1996-04 19 Kommer en Kwel Trofee 1996 Gert de Koning
1996-04 21 Telltales: Sinte Brandaan
1996-04 24 Bekentenis Gert de Koning
1996-04 24 Bekentenissen Alphons Drubers
1996-04 25 Verslag Ledenvergadering 2 november Wim Laauwen
1996-04 27 Bemanningsbank
1996-04 28 Paai
1996-04 29 Colofon
1997-01 1 Vooromslag
1997-01 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1997-01 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1997-01 3 Monsterrol
1997-01 4 Schipper en schip: de Dushi Jan Tiems
1997-01 7 Kanaal 77
1997-01 8 Jaarverslag Activiteiten commissie
1997-01 9 Jaarverslag Opleidingscommissie
1997-01 10 Jaarverslag Penningmeester
1997-01 11 Poezie Cemel
1997-01 13 Verenigingsjaarverslag
1997-01 14 Bestuurstafel Wim Laauwen
1997-01 15 Nieuwe marifoonregels Peter Veger
1997-01 16 Trimtips Rens Vonk
1997-01 17 Bekentenis Stef Spijkerman
1997-01 18 Bemanningsbank Ron van Dootingh
1997-01 20 Navigator’s Trophy 1996, lied van Hans Hermans
1997-01 20 Get Wet Yvonne Laauwen
1997-01 22 Midzomernachttocht Ab Pasman
1997-01 23 Scheepse Delen
1997-01 24 Stil, schoon en compact Klaas Rooijens
1997-01 26 Paai
1997-01 27 Colofon
1997-02 1 Vooromslag
1997-02 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1997-02 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1997-02 3 Kanaal 77
1997-02 3 Poezie Cemel
1997-02 4 Schipper en schip: de Motivatie M Rony Camman
1997-02 9 ALV van 4 april 1997 Wim Laauwen
1997-02 12 Weerkaarten op de PC Theo Klarenbeek
1997-02 15 Ramsgate Arend Jan Klinkhamer
1997-02 17 Ramsgate met de Blaoser Jan Oome
1997-02 21 Navigator’s Trophy Arend Jan Klinkhamer
1997-02 22 Wachten op de reddingboot RNLI
1997-02 25 Bekentenis Wim Laauwen
1997-02 25 Monsterrol
1997-02 26 Paai
1997-02 27 Colofon
1997-03 1 Vooromslag
1997-03 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1997-03 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1997-03 3 Monsterrol
1997-03 4 Schipper en schip: de Partance Henk de Wit
1997-03 7 Waypoint Warning Ron van Dootingh
1997-03 9 PZV op Internet Ron van Dootingh
1997-03 10 50 uurs naar Calais Reino Nauta
1997-03 11 Een oefentocht Pieterjan van Dongen
1997-03 13 Zeezeilen is meer dan varen Jan Statius Muller
1997-03 14 Kanaal 77
1997-03 15 Bekentenis Ron van Dootingh
1997-03 16 Accus Ron van Dootingh
1997-03 18 Poëzie Cemel
1997-03 19 PBO augustus Ron van Dootingh
1997-03 21 Paai
1997-03 22 Gedicht
1997-03 27 Colofon
1997-04 1 Vooromslag
1997-04 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1997-04 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1997-04 3 Vakantie 1998 Docus Heringa
1997-04 4 Schipper en schip: de Robber Jacques de Beule
1997-04 7 Poëzie, Cemel, Kanaal 77
1997-04 8 Sturen aan de wind Ab Pasman
1997-04 10 Roerbreuk Joint Venture Jan de Vin
1997-04 11 Van de voorzitter Ab Pasman
1997-04 12 Roerbreuk Cosinus Henri Boetzkes en Hans Hermans
1997-04 13 Activiteitencommissie Yvonne Verschure
1997-04 15 Heeft u vertrouwen? Arend Jan Klinkhamer
1997-04 16 Verslag ALV 8 nov 1997
1997-04 19 Monsterrol
1997-04 20 Bootruil USA?
1997-04 21 Bemanningsbank Ron van Dootingh
1997-04 22 PZV op Internet Ron van Dootingh
1997-04 23 Virtuele schipper Ankie Rooijens
1997-04 23 Uitslag Eindejaarswedstrijd
1997-04 24 Zeilen in Australië Yvonne Laauwen
1997-04 26 De tweede Isisreis (1) Carel Leemhuis
1997-04 30 Paai
1997-04 31 Colofon
1998-01 1 Vooromslag
1998-01 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1998-01 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1998-01 3 Monsterrol
1998-01 4 Schipper en schip: de Kazkazi”s Charles Ruyter
1998-01 8 Van de voorzitter Ab Pasman
1998-01 8 Quo Vadis PZV Wim Laauwen
1998-01 9 Verenigingsjaarverslag ’97 Wim Laauwen
1998-01 10 Financieel verslag 1997 Martin Droogh
1998-01 12 De Portland Race inshore Gert de Koning
1998-01 12 Zomeractiviteiten Henk Ankersmid
1998-01 13 PZV, e mail en internet Ron van Dootingh
1998-01 14 Een nieuwe marifoon? Docus Heringa
1998-01 15 Jaarverslag 1997 act.cie Wim 8raun
1998-01 16 Electronicavraag Gert de Koning
1998-01 17 Roerbreuk verhelpen Henk Ankersmid
1998-01 19 Roerbreuk verhelpen (2) Arend Jan Klinkhamer
1998-01 20 Pindasoep Lidia Roesink
1998-01 21 De tweede Isisreis (2) Carel Leemhuis
1998-01 24 Kanaal 77
1998-01 25 Nieuwe smoelen
1998-01 27 Bemanningsbank Ron van Dootingh
1998-01 28 Paai
1998-01 29 Colofon
1998-02 1 Vooromslag
1998-02 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1998-02 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1998-02 3 Monsterrol
1998-02 4 Schipper en schip: Stef Spijkerman en de Nimloth
1998-02 8 Van de voorzitter Ab Pasman
1998-02 9 Verslag van de ALV Wim Laauwen
1998-02 13 Boordrecept: Tahoe omelet Ria Nieuwenhuijsen
1998-02 14 Zeilen met Weer Ciska Goedhart
1998-02 17 Poëzie Eva van den Brink
1998-02 18 Sneller varen, nieuwe ontwikkelingen Wim Laauwen
1998-02 19 Up date van De Joint Venture Jan de Vin
1998-02 22 Plannen van de opleidingscie Henk Ankersmid
1998-02 23 De tweede Isisreis (3) Carel Leemhuis
1998-02 29 Kanaal 77
1998-02 30 Paai
1998-02 31 Colofon
1998-03 1 Vooromslag
1998-03 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1998-03 3 De redactie.. Anneke Rooijens-Waltuch
1998-03 3 Monsterrol
1998-03 4 Eerste Ramsgate Daan Richard
1998-03 7 Ramsgate deelnemers
1998-03 8 Schipper en schip Peter Veger
1998-03 10 Mast verloren Bert Barenholz
1998-03 11 Kanaal 77
1998-03 12 Vastgelopen Stef Hoonhout
1998-03 14 Ramsgate tocht Henri Boetzkes
1998-03 17 Een borrel in Ramsgate Ron van Dootingh
1998-03 18 Van de voorzitter Ab Pasman
1998-03 20 De CAM Race Bart Buizer
1998-03 23 Wie is Bart Buizer?
1998-03 23 Navigators Trophy
1998-03 24 Een rondje Wight Rob Riedijk
1998-03 25 Boordrecept van Ria Ceelen
1998-03 27 Isis rondje Atlantic deel 4 (slot) Carel Leemhuis
1998-03 30 Paai
1998-04 1 Vooromslag
1998-04 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1998-04 3 De redactie.. Docus Heringa
1998-04 3 Monsterrol
1998-04 4 Van de Voorzitter Ab Pasman
1998-04 4 in Memoriam Ruud van der Schaaf Tom Kipperman
1998-04 5 Schipper en schip Gert de Koning
1998-04 7 Vis Daan Richard
1998-04 12 Radar Hans Hermans
1998-04 13 Verslag ALV Wim Laauwen
1998-04 16 Wintercommissie Yvonne Verschure
1998-04 16 Kanaal 77
1998-04 17 Zomercommissie Harry van Leeuwe
1998-04 18 Schipperstraining Jan Statius Muller
1998-04 21 Boord recept Adrian Snoodijk
1998-04 22 De Spring Jan Statius Muller
1998-04 25 Chirurgijn: Lage rugpijn Louis Richard
1998-04 26 Eindejaarsweekend Riet Nauta
1998-04 28 Miskoop Ron van Dootingh
1998-04 29 Ramsgate anders bekeken Marleen van Krevel
1998-04 31 Portugal Hans Hermans
1998-04 35 Bemanningsbank Ron van Dootingh
1998-04 36 Aanvaring Klaas Rooijens en Lex Ruijter
1999-01 1 Vooromslag
1999-01 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1999-01 3 De redactie.. Docus Heringa
1999-01 3 Kanaal 77
1999-01 3 Monsterrol
1999-01 4 Van de Voorzitter Ab Pasman
1999-01 5 Schipper en Schip Ron van Dootingh
1999-01 8 Jaarverslag Bestuur Wim Laauwen
1999-01 9 Jaarverslag Commissies Lidia Roesink
1999-01 10 Jaarverslag Penningmeester Martin Droogh
1999-01 12 Tocht naar Antwerpen Zomercie
1999-01 12 Opstappers gezocht Zomercie
1999-01 13 Zandloper Stef Spijkerman
1999-01 13 Boordrecept Harrie Olie
1999-01 14 Nieuwe leden
1999-01 17 Bekentenis Hans Hermans
1999-01 18 Bemanningsbank Ron van Dootingh
1999-01 19 Martello Towers Louis Richard
1999-01 21 De Oostkust Arend Jan Klinkhamer
1999-01 25 De Medicijnkist Louis Richard
1999-01 27 Electriciteit aan boord Pieter Stoelinga
1999-01 30 Een wegbrengtocht Camiel Richard
1999-01 32 Interview Vrouwenzeilen Ankie Rooijens
1999-01 34 GPS probleem Docus Heringa
1999-01 35 Colofon
1999-02 1 Vooromslag
1999-02 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1999-02 3 De redactie.. Docus Heringa
1999-02 3 Kanaal 77
1999-02 3 Boordrecept Dik Joosten
1999-02 4 Schipper en schip: de Girouette Tom Kipperman
1999-02 9 Navigator’s Trophy David Forder
1999-02 10 Ramsgate dagboek Tjits de Vin
1999-02 14 Ramsgateverslag Daan Richard
1999-02 18 Even voorstellen Horst Rudolph
1999-02 18 Eindejaarsweekend Horst Rudolph
1999-02 19 De medicijnkist II Louis Richard
1999-02 21 De Oostkust (2) Arend Jan Klinkhamer
1999-02 26 Verslag ALV Wim Laauwen
1999-02 27 Verslag extra ledenvergadering Wim Laauwen
1999-02 28 Teboekstellen van jachten Dik de Haan
1999-02 29 De Kennis canapé Peter Slikkeveer
1999-02 30 Weerkaart master
1999-02 31 Colophon
1999-03 1 Vooromslag
1999-03 2 Inhoud, Agenda, Het inleveren van kopij
1999-03 3 De redactie.. Docus Heringa
1999-03 3 Monsterrol
1999-03 4 Schipper en Schip Arend Jan Klinkhamer
1999-03 8 Schipper en Schip Lidia Roesink
1999-03 10 Boordrecept Wessel Nauta
1999-03 10 Kanaal 77
1999-03 11 Navtex Gert de Koning
1999-03 12 De Chirurgijn: Duiken Louis Richard
1999-03 14 Nieuw lid: Marie-Janne te Veldhuis
1999-03 15 Nieuw lid: Gerard Jorna
1999-03 15 Eerste hulp tips Lidia Roesink
1999-03 16 Nieuw lid: Huub van de Moosdijk
1999-03 17 Teboekstellen jachten Dik de Haan
1999-03 19 Vissen Camiel Richard
1999-03 21 Lustrum Dico van Ooijen
1999-03 22 De acculader Pieter Stoelinga
1999-03 26 Het Oerolfestival Marijke en Wim Laauwen
1999-03 28 Herkent men jou nog? Lidia Roesink
1999-03 28 Uitslag Eindejaarsweekend Arend Jan Klinkhamer
1999-03 29 Colofon
1999-04 4 Schipper en Schip Louis Richard
1999-04 7 De 24 uurs Yvonne Laauwen
1999-04 8 De Bol Alphons Drübers
1999-04 9 Hondsdol Louis Richard
1999-04 11 Antifouling Reino Nauta
1999-04 12 Terug uit Portugal Hans Hermans
1999-04 17 Verslag ALV Wim Laauwen
1999-04 19 Memoriam Bernard Claasen
1999-04 20 Nieuw lid: Guus van der Hoorn
1999-04 20 Nieuw lid: Maarten Jan van der Hout
1999-04 21 Nieuw lid: Paul Horstman
1999-04 21 Nieuw lid: Rob Reinders
1999-04 21 Kanaal 77
1999-04 22 Waar was iedereen Docus Heringa
1999-04 23 Bezoek Kees en Annelies Verwey
1999-04 24 Dokter aan boord Arend Jan Klinkhamer
1999-04 25 Dokter aan boord Louis Richard
1999-04 26 Boordrecept Willy Delissen
1999-04 28 Lustrumcommissie Dico van Ooijen
1999-04 28 Fleece Lustrumcommissie
1999-04 29 De 48 uurs Haye van der Werf
1999-04 31 Colofoon
2000-01 6 Schipper en Schip Bep Delissen
2000-01 7 Bekentenis Willy Delissen
2000-01 9 Tahiti Hans van Nielen
2000-01 13 Lustrum Dico van Oijen
2000-01 14 Onderkoeling Louis Richard
2000-01 15 Jaarverslag 1999 Wim Laauwen
2000-01 16 verslag 1999 Martin Droogh
2000-01 18 Wintercommissie Yvonne Verschure
2000-01 19 Zomercommissie Harry van Leeuwe
2000-01 20 oostkust van Kent Arend Jan Klinkhamer
2000-01 21 Sandwich Lidia Roesink
2000-01 22 Boordrecept Dick Nieuwenhuizen
2000-01 23 zonder verswinkel Lidia Roesink
2000-01 25 zomer 2000 Geert van der Putten
2000-01 25 de voorzitter Ab Pasman
2000-01 26 230 Volt aan boord Pieter Stoelinga
2000-01 29 schipper en zljn accu,een reaktie Pieter van den Avoort
2000-02 5 Schipper en schip Henk Ankersmid
2000-02 8 Brand aan board Arend Jan Klinkhamer
2000-02 11 Schipper en haven: Tholen Louis Richard
2000-02 14 Lustrum Dico van Oijen
2000-02 15 Sunshine’s Dilemma Ab Pasman
2000-02 15 Oproep Shanty koor
2000-02 15 De Chirurgijn: gember Louis Richard
2000-02 17 Nieuwe leden
2000-02 20 Oplossing Sunshine’ s Dilemma
2000-02 21 Valkzeilen Arie van der Padt
2000-02 24 Verslag KNRM bezoek Josa Sibbes
2000-02 26 Van de voorzitter
2000-02 26 Kanaal77
2000-02 27 Historie rond de Orwell Arend Jan Klinkhamer
2000-02 30 Van Guadeloupe naar St. Maarten Wim Laauwen
2000-02 33 Verslag ALV 7 april Wim Laauwen
2000-02 35 Colofon
2000-03 4 Schipper en schip Piet Dijkema
2000-03 7 Kommer en kwel trofee Peter Veger
2000-03 9 Schipper en haven Ton en Ine Molenbroek
2000-03 10 Roeiend het Kanaal over Docus Heringa
2000-03 11 Verslag van een Ramsgate Ria Tiems
2000-03 14 Varen met gevoel Arend Jan Klinkhamer
2000-03 16 Ramsgate 2000, een omen? Docus Heringa
2000-03 17 Nieuwe Leden
2000-03 19 Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2000-03 19 Watersport gebruikersgroep Harry van Leeuwe
2000-03 20 Rondje Wight Rob Riedijk
2000-03 22 Ervaringen met DSC Koos de Laat
2000-03 23 De Chirurgijn: reanimatie Louis Richard
2000-03 24 Oplossing Sunshine’s Dilemma
2000-03 26 Verslag van een 48 uur tocht Guus en Mieke van Hoorn
2000-03 27 Kanaal 77
2000-03 28 Van de Wintercommissie
2000-03 29 In memoriam, John Coxon
2000-03 29 Van de Voorzitter
2000-03 30 Colofon
2000-03 31 PZV in kleur
2000-04 3 Redactioneel Docus Heringa
2000-04 3 In memoriam: Marijke van Lummel Tjits de Vin
2000-04 4 In memoriam: Ria Hempenius Docus Heringa
2000-04 4 Van de Voorzitter Ab Pasman
2000-04 5 Nieuwe leden
2000-04 7 Sunfish Kampioen Docus Heringa
2000-04 8 Het vierde Lustrum Ron van Dootingh & andere deelnemers
2000-04 11 De Chirurgijn: Koorts Louis Richard
2000-04 12 Schipper en schip Pieterjan van Dongen
2000-04 14 Schipper en haven Jan de Vin
2000-04 16 Ramsgate 2001, een must? Adrian Snoodijk
2000-04 17 Ramsgate, bij twijfel varen! Gert de Koning
2000-04 18 Varen in Canada Jan Statius Muller
2000-04 22 Tapa’s en Albariño Arend Jan Klinkhamer
2000-04 26 Sunshine’s dilemma Cisca Goedhart
2000-04 28 De “24 Uurs” v/h IJsselmeer Kees Kersten
2000-04 30 Eindejaarstocht Co de Heus
2000-04 31 Boordrecept Wim Becker
2000-04 32 Zomeractiviteiten Harry van Leeuwe
2000-04 34 Ramsgate 2001 Lidia Roesink
2000-04 35 Oplossing Sunshine’s dilemma Cisca Goedhart
2000-04 36 Verslag ALV, 4 november Wim Laauwen
2000-04 38 Monsterrol
2000-04 38 Colofon
2000-04 39 PZV in kleur
2001-01 3 Redactioneel Docus Heringa
2001-01 3 Een lintje voor Door Docus  Heringa
2001-01 4 Van de Voorzitter Ab Pasman
2001-01 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2001-01 9 Schipper en schip Alphons Drübers
2001-01 12 Schipper en haven Henk Koning
2001-01 14 PZV en een dood paard Jack van Tuyl
2001-01 15 Ramsgate 2000, in case of doubt, don’t Ron van Dootingh
2001-01 16 Ramsgate: Drossen of doorgaan Fons Navarro, Alphons Drübers
2001-01 17 Sunshine’s dilemma Wim Braun
2001-01 18 De Chirurgijn: Een bejaarde Club Louis Richard
2001-01 20 Van groot naar klein Peter Jan de Vin
2001-01 22 Krammersluizen Co de Heus
2001-01 25 Boordrecept Tjebbe Kleijn
2001-01 26 HW en Range Dover Hans Hermans
2001-01 27 Het Boordnet Pieter Stoelinga
2001-01 30 Secretarieel jaarverslag 2000 Wim Laauwen
2001-01 31 Kanaal 77
2001-01 32 Financieel jaarverslag 2000 Martin Droogh
2001-01 34 Winteractiviteiten Verslag 2000 Yvonne Laauwen
2001-01 34 Zomeractiviteiten Verslag 2000 Harry van Leeuwe
2001-01 35 Agenda 2001
2001-01 36 Oplossing Sunshine’s dilemma Wim Braun
2001-01 37 Monsterrol
2001-01 38 Colofon
2001-01 39 PZV in kleur
2001-02 3 Redactioneel Docus Heringa
2001-02 3 Ab wint the Goeree Cup Docus Heringa
2001-02 4 Een lintje voor Loek Docus Heringa
2001-02 4 Van de voorzitter Ab Pasman
2001-02 5 Nieuwe leden de nieuwe leden
2001-02 7 Schipper en schip Stef Hoonhout
2001-02 9 Schipper en haven Maarten vd Hout
2001-02 12 Schipper zonder schip Klaas Rooijens
2001-02 14 Virtueel zeilen? Niet voor mij Aite de Jong
2001-02 16 Sunshine’s dilemma Wim Braun
2001-02 18 De Chirurgijn: Mnemoniek Louis Richard
2001-02 19 Natte kunst Docus Heringa
2001-02 20 Wat heet “Kommer en kwel” Henk Koning
2001-02 24 Waarover spraken zij? Docus Heringa
2001-02 25 Oplossing Sunshine’s dilemma Wim Braun
2001-02 26 Spurt of sprut Riet Nauta
2001-02 27 Verslag ALV 4 April 2001 Wim Laauwen, Aite de Jong
2001-02 29 Leven op een boot de zeuntjes van 2001
2001-02 30 Monsterrol
2001-02 30 Colofon
2001-02 31 PZV in kleur
2001-03 3 Redactioneel Docus Heringa
2001-03 3 Van de voorzitter Ab Pasman
2001-03 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2001-03 6 Dare to dream Aite de Jong
2001-03 7 Schipper en schip Jacqueline van Amstel
2001-03 10 Schipper mag ik overvaren? Aly van Geleuken
2001-03 12 Aan de grond Maarten van Herk
2001-03 14 Trim & boathandlingweekend Pieterjan van Dongen
2001-03 15 Manoeuvreerweekend de deelnemers
2001-03 16 Guernsey bij doodtij Stef Hoonhout
2001-03 18 op de Noordzee Louis Richard, Arend Jan Klinkhamer
2001-03 20 Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2001-03 22 Een vakantieverslag Rolien Lucassen
2001-03 24 Kanaal 77
2001-03 25 Roeiend het Kanaal over Marie-Janne te Veldhuis
2001-03 26 Wat is SSB? Ron van Dootingh
2001-03 28 Van de Winteractiviteitencommissie Yvonne Laauwen
2001-03 28 Oplossing Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2001-03 29 Monsterrol
2001-03 30 Colofon
2001-03 31 PZV in kleur
2001-04 3 Redactioneel Docus Heringa
2001-04 3 Van de voorzitter Ab Pasman
2001-04 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2001-04 8 Schippers en “scheepjes” Arie van der Padt, Paul van de Kamp
2001-04 11 Wat hoor je op een palaver? Lidia Roesink
2001-04 12 Ile aux Moines Stef Hoonhout
2001-04 14 Oproep voor Zeezeilen # 1/2002 Redactie
2001-04 16 Met de Cher naar Sint Petersburg Willem Brouwer
2001-04 20 3000 mijlen vakantie Docus Heringa c.s.
2001-04 26 Symbiose Bart Lagerweij
2001-04 27 Zomeractiviteiten 2002 Peter Slikkerveer
2001-04 28 Sunshine’s dilemma Cisca Goedhart
2001-04 29 Boordrecept: Wat nu weer? Meindert Kok
2001-04 29 Kanaal 77
2001-04 30 Chirurgein Louis Richard
2001-04 31 Meteo avonden Arend Jan Klinkhamer, Louis Richard
2001-04 32 Eindejaarsweekend Johan Kortas
2001-04 34 De startaccu Pieter Stoelinga
2001-04 35 Oplossing Sunshine’s dilemma Cisca Goedhart
2001-04 36 Verslag ALV 3 november 2001 Aite de Jong
2001-04 38 Monsterrol
2001-04 38 Colofon
2001-04 39 PZV in kleur
2002-01 3 Redactioneel Docus Heringa
2002-01 3 Van de voorzitter Ab Pasman
2002-01 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2002-01 8 Schippers en schip Dico van Ooijen, Yvonne Verschure
2002-01 11 Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2002-01 12 De Chirurgaan Louis Richard
2002-01 14 Ontwerp computerlessenaar Philip Beekman
2002-01 15 Korte lijnen Frans Ruigrok
2002-01 16 Handigheden aan boord Arend Jan Klinkhamer
2002-01 18 Man binnen boord Docus Heringa
2002-01 19 Een ontspannen voordewindse koers Jan Statius Muller
2002-01 20 Oplossing Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2002-01 21 Kanaal 77
2002-01 22 Een bijzondere accu Pieter Stoelinga
2002-01 24 Bezoek aan Van der Rest Nautic en Lion Sails Johan Bossier
2002-01 26 Secretarieel jaarverslag 2001 Aite de Jong
2002-01 27 Financieel jaarverslag 2001 en begroting 2002 Martin Droogh
2002-01 30 Winteractiviteiten, verslag 2001 Wim van Roode
2002-01 31 Zomeractiviteiten, verslag 2001 Harry van Leeuwe, Peter Slikkerveer
2002-01 31 Zomerprogramma 2002 Peter Slikkerveer
2002-01 33 Monsterrol
2002-01 34 Colofon
2002-01 35 PZV in kleur
2002-02 3 Redactioneel Docus Heringa
2002-02 3 Van de voorzitter Ab Pasman
2002-02 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2002-02 6 Sunshine’s dilemma Cisca Goedhart
2002-02 8 Schipper en schip Mees Dekker
2002-02 11 Samen veilig varen American Lady
2002-02 12 Ramsgate Riekele Drucker
2002-02 14 Het weer in drie bedrijven Stef Hoonhout
2002-02 16 De chirurgijn Louis Richard
2002-02 19 Van flessenpost tot satellietcommunicatie Pascal Lambers
2002-02 20 Dit werkt! Neil Lawley
2002-02 22 Low cost navigatie op de PC Philip Beekman
2002-02 24 Vectorkaarten en rasterkaarten idem
2002-02 25 Leveranciers van electronische kaarten idem
2002-02 26 Leveranciers van PC chartplotter software idem
2002-02 27 Elke waar heeft zijn prijs idem
2002-02 27 Kanaal 77
2002-02 29 Zelf scannen Philip Beekman
2002-02 29 Zeilen met teams Docus Heringa
2002-02 30 Onderweg met het weer op de PC Philip Beekman
2002-02 32 De toekomst Pascal Lambers
2002-02 33 De installatie van een laptop Pieter Stoelinga
2002-02 34 Praktische ervaring Neil Lawley
2002-02 36 Relativerende opmerkingen Rob Riedijk
2002-02 37 Sunshine’s dilemma: de antwoorden Cisca Goedhart
2002-02 38 Albatrossen Yvonne Laauwen
2002-02 39 Verslag ALV, 12 april 2002 Aite de Jong
2002-02 41 Monsterrol
2002-02 42 Colofon
2002-02 42 Oproep Docus Heringa
2002-02 43 PZV in kleur
2002-03 2 Redactioneel Docus Heringa
2002-03 3 ln memoriam, Martien van Mll Mees Dekker
2002-03 4 Van de voorzitter Ab Pasman
2002-03 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2002-03 6 Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2002-03 8 Schipper en schip Han Bonne
2002-03 11 De andere kant van Antwerpen Bep Delissen
2002-03 12 Antwerpen PZV Adrian Snoodijk
2002-03 14 Kommer en kwel Cora Jansen
2002-03 15 De Koersk Docus Heringa
2002-03 16 Schipper en zijn haven Herman Racer Palthe
2002-03 18 De chirurgijn Hans Pekelharing
2002-03 19 Boordrecept gember Caty Schoup
2002-03 20 CAM race Jan Statius Muller
2002-03 23 Vlagvoering Jos Poel
2002-03 24 Verkeersscheidingsstelsels Docus Heringa
2002-03 25 Het Eindeloze lJselmeer Franka Ruiten
2002-03 25 Kanaal 77
2002-03 28 Trim en boothandling Bauke Sijtsma
2002-03 30 48 uurs tocht Eric Wuite
2002-03 31 Sunshine’s dilemma: antwoorden Ab Pasman
2002-03 32 Kreeft koken Lidia Roesink
2002-03 33 Rondje buitenom Corrie van Oort e.a.
2002-03 33 Uitslag eindejaarsweekend
2002-03 34 Colofon
2002-03 34 Monsterrol
2002-03 35 Kreeft in kleur
2002-04 3 Redactioneel Docus Heringa
2002-04 3 Van de voorzitter Ab Pasman
2002-04 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2002-04 5 Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2002-04 6 Schipper en schip Frans Jansen
2002-04 10 ALV, 9 november 2002 Aite de Jong
2002-04 13 Winteractiviteiten 2002 2003
2002-04 13 Captain Cook en Co
2002-04 14 Schipper en haven Tom Kipperman
2002-04 18 Nog net voor kerstmis Hans Hermans
2002-04 23 Zalang gaat om de zuid Stef Hoonhout
2002-04 28 Antifouling Wim Becker
2002-04 30 Kerstcadeautip
2002-04 31 Navigatie weekend Paul Horstman e.a.
2002-04 33 Hoe jong is de PZV Wim Laauwen
2002-04 35 De 200 mijls SOLO-2002 Jacqueline v. Amstel
2002-04 38 De behouden terugkeer van de Cadans Bauke Sijtsma
2002-04 41 Kanaal 77
2002-04 41 Waarschuwing Gert de Koning
2002-04 41 Zomer’03 vakantie Lidia Roesink
2002-04 42 Colofon
2002-04 43 PZV in kleur
2003-01 3 Redactioneel Docus Heringa
2003-01 3 Sunshine’s dilemma opl .(van vorige zeezeilen)
2003-01 4 Van de voorzitter Ab Pasman
2003-01 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2003-01 7 Schipper en schip Wim Laauwen
2003-01 10 Sunshine’s dilemma Cisca Goedhart
2003-01 11 Van de chirurgijn Hans Pekelharing
2003-01 13 Trafalgar Pub
2003-01 14 Captain Cook en Co
2003-01 14 Kanaal 77
2003-01 15 Zalang gaat om de zuid Stef Hoonhout
2003-01 20 Ramsgate Tollesbury Lidia Roesink
2003-01 21 Looplijnen Arend Jan Klinkhamer
2003-01 22 Enquette maart Maarten van Herk
2003-01 23 Website vernieuwd Marja Snoeijen
2003-01 24 Schippers en opstappers Bep Delissen
2003-01 25 Sunshine’s dilemma oplossing
2003-01 26 Bezoek aan Vetus Maarten van Herk
2003-01 28 Jaarverslag 2002 Aite de Jong
2003-01 29 Financieel verslag 2002 Dirk de Graaff
2003-01 32 Verslag winter commissie
2003-01 33 Zomerprogramma 2003
2003-01 34 Monsterrol
2003-01 34 Colofon
2003-01 35 PZV in kleur
2003-02 3 Redactioneel Hans van Reenen
2003-02 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2003-02 4 Nieuwe leden de nieuwe leden
2003-02 6 In de wolken Yvon Holdrinet
2003-02 8 Schipper en schip Maarten van Herk
2003-02 12 Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2003-02 12 Kanaal 77
2003-02 14 Schipper en haven Ate Vogelsang
2003-02 16 Workshop elektronische navigatie Paul Horstman
2003-02 16 Captain Cook en Co
2003-02 18 Driemaal is scheepsrecht Hans van Reenen
2003-02 22 Ramsgate 2003 Marijke Alders, Harmke Timmerman, Carel Leemhuis
2003-02 29 Sunshine’s dilemma: de antwoorden Ab Pasman
2003-02 30 Verslag ALV Aite de Jong
2003-02 34 Monsterrol
2003-02 34 Colofon
2003-02 35 PZV in kleur
2003-03 3 Redactioneel Hans van Reenen
2003-03 3 In memoriam: Henny Jurgens Hans van Reenen
2003-03 4 Van de voorzitter Philip Beekman
2003-03 4 Sunshine’s dilemma Cisca Goedhart
2003-03 6 Schipper en schip Aite en Pieter de Jong
2003-03 10 Opstappers en schippers Aaldert van der Vlies
2003-03 11 Masttrim Ab Pasman
2003-03 14 De Chirurgijn Louis Richard
2003-03 14 Captain Cook en Co
2003-03 16 Schipper en haven Hans van Reenen
2003-03 19 Sunshine’s dilemma: de antwoorden Cisca Goedhart
2003-03 20 Tholen La Rochelle, met de Cadans Bauke Sijtsma
2003-03 22 Aanbrengtocht Kanaaleilanden Martin Droogh
2003-03 23 Weekend Burghsluis voor herhaling vatbaar Paul Horstman en Philip Beekman
2003-03 24 Jeugdige wegbrengtocht Kanaaleilanden Ewout de Koning
2003-03 25 Kanaal 77
2003-03 26 24 uurs tocht IJsselmeer Yvon Holdrinet
2003-03 28 Tachtig mijl met zevenmijls laarzen Haye van der Werf
2003-03 32 Avontuur op Pampus Frans Jansen
2003-03 34 Monsterrol
2003-03 34 Colofon
2003-03 35 PZV in kleur
2003-04 3 Redactioneel Hans van Reenen
2003-04 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2003-04 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2003-04 5 Kanaal 77
2003-04 6 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2003-04 8 Schippers en schip Ilse en Leon Bierman
2003-04 12 De Chirurgijn Aad Bostelaar
2003-04 14 Morgen is het kerstmis Docus Heringa
2003-04 18 Op eigen kiel naar de opera Adri Visser
2003-04 22 Observatie Aaldert van der Vlies
2003-04 22 Sunshine’s dilemma Ab Pasman
2003-04 23 Onze website opnieuw bekeken Peter Veger
2003-04 24 Sint Petersburg revisited Piet Dijkema
2003-04 27 Sunshine’s dilemma: antwoord Ab Pasman
2003-04 28 200 Myls SOLO Jacqueline van Amstel
2003-04 30 Eindejaarsweekend Johan Kortas
2003-04 32 Zomertochten 2004 Peter Slikkerveer
2003-04 34 Overlevingsweekend Corrie van Oort, Ruud Heezemans
2003-04 39 Verslag van de ALV Aite de Jong
2003-04 42 Monsterrol
2003-04 42 Colofon
2003-04 43 PZV in kleur
2004-01 3 Redactioneel Hans van Reenen
2004-01 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2004-01 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2004-01 8 Schipper en schip Wim Becker
2004-01 12 Schipper en haven Alphons Drübers
2004-01 14 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2004-01 15 Natte kunst Docus Heringa
2004-01 16 Langs Portugal met de Zalang Stef Hoonhout
2004-01 22 De Chirurgijn Aad Bostelaar
2004-01 23 Zomerprogramma 2004 Peter Slikkerveer
2004-01 26 Excursie jachtontwerp Bauke Sijtsma
2004-01 28 Bezoek waterpolitie aan PZV Bert ten Hoeve
2004-01 29 Captain Cook & Co
2004-01 30 Over zeilmakers, zeilen en latten Hans van Reenen en Bep Delissen
2004-01 32 Ramsgate 2004 Lidia Roesink
2004-01 33 Kanaal 77
2004-01 35 Marifoonbereik Arend Jan Klinkhamer
2004-01 36 Steek van Hunter of Rigger Joep Droogh
2004-01 37 Een zuinig navigatielicht Philip Beekman
2004-01 38 Handigheidjes Arend Jan Klinkhamer
2004-01 39 PZV Jaarverslag 2003 Aitske de Jong
2004-01 41 Monsterrol leden
2004-01 42 Monsterrol boten
2004-01 42 Colofon
2004-01 43 PZV in kleur
2004-02 3 Redactioneel Hans van Reenen
2004-02 3 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2004-02 4 Van de voorzitter Philip Beekman
2004-02 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2004-02 8 Schipper en schip Willem Triki
2004-02 12 Schipper en haven Henk de Wit
2004-02 14 De Chirurgijn Aad Bostelaar
2004-02 15 TKN Saskia Bakermans
2004-02 15 Resultaten TKN 2004 Maarten van Herk
2004-02 16 De toekomst van de dieselmotor Henk Nauta
2004-02 16 Kanaal 77
2004-02 18 Ramsgate 2004: impressies van zeuntjes
2004-02 20 Vlootvoogdborrel
2004-02 21 De grote oversteek Jules Starmans
2004-02 23 Ore en Alde Joep Vermeulen
2004-02 24 Naar de River Orwell Petra de Jong
2004-02 25 Verkenning van de Deben Ivo van Mierlo
2004-02 26 Captainsdinner
2004-02 27 Stellendam of de Roompot? Harry Goes
2004-02 28 Bericht van een herintreedster Rudi van den Berg
2004-02 29 Een Sultana te vroeg! Els Defauw
2004-02 30 Typische PZV ers Albert Riedstra
2004-02 32 ALV de redactie
2004-02 34 Monsterrol
2004-02 34 Colofon
2004-02 35 PZV in kleur
2004-03 3 Redactioneel Hans van Reenen
2004-03 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2004-03 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2004-03 5 Kanaal 77
2004-03 6 Schipper en schip Hans van Reenen
2004-03 10 Schipper en haven Dico van Ooijen en Yvonne Verschure
2004-03 13 De Chirurgijn Aad Bostelaar
2004-03 14 De CAM Race 2004 en PZV van de redactie
2004-03 14 Bij de EF B rechtsaf Aitske de Jong
2004-03 16 De Race van de Marsicht Fons Navarro
2004-03 20 “Air Rescue 287” Jan Oome
2004-03 22 Vanuit de “Air Rescue 287” Harry Olie
2004-03 24 De Race van de Wardy IV Hans van Nielen
2004-03 26 Kanaaleilanden Hans van Reenen
2004-03 28 Harwich Granville Marja Snoeyen
2004-03 32 IJsselmeerweekend De opstappers
2004-03 34 Kennisbank Wim van Roode
2004-03 35 Marifoonbereik Arend Jan Klinkhamer
2004-03 37 Ramsgate Arend Jan Klinkhamer
2004-03 38 Monsterrol
2004-03 38 Colofon
2004-03 39 PZV in kleur
2004-04 3 Redactioneel Hans van Reenen
2004-04 3 Een kanjer! van de redactie
2004-04 4 Van de voorzitter Philip Beekman
2004-04 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2004-04 5 Kanaal 77
2004-04 6 Vanuit het kraaiennest
2004-04 7 Op aarde niet en niet op zee Docus Heringa
2004-04 8 Schipper en schip Piet Lucassen
2004-04 12 Schipper en haven Jan Tiems
2004-04 17 Ontmoetingen Hans van Reenen
2004-04 18 “Op een kei zitten” Lidia Roesink
2004-04 24 Zalang 2004: Golfo de Cadiz Stef Hoonhout
2004-04 28 Late Summernight weekend Annemarieke van der Meij
2004-04 30 Snertzeilen Ruud Peijnenburg
2004-04 31 Uitslag eindejaarsweekend van de redactie
2004-04 33 Wisseling van bemanning Lidia Roesink
2004-04 34 Winteractiviteiten Yvon Holdrinet
2004-04 34 De PZV beamer Yvon Holdrinet
2004-04 35 Zomeractiviteiten Jacqueline van Amstel
2004-04 36 Vanuit de ALV van de redactie
2004-04 37 Het naderende lustrum Co de Heus
2004-04 38 Monsterrol
2004-04 38 Colofon
2004-04 39 PZV in kleur
2005-01 3 Redactioneel Hans van Reenen
2005-01 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2005-01 3 Kanaal 77
2005-01 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2005-01 5 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2005-01 8 Schipper en schip Joep Vermeulen
2005-01 10 De Chirurgijn Aad Bostelaar
2005-01 12 Het Zilveren Lustrum van PZV Luscie
2005-01 13 “De Zilvervloot” Marleen van Krevel
2005-01 15 Nostalgie Fiet Hagen
2005-01 16 Zeilen in West Indië Marja Snoeyen
2005-01 22 Zalang 2004: Gibraltar Stef Hoonhout
2005-01 26 Met de Puff naar Schotland Yvonne Verschure
2005-01 29 Zeilen strijken Philip Beekman
2005-01 30 De Ramsgate met AIS? Docus Heringa
2005-01 32 Vanuit de kennisbank Pieter Stoelinga
2005-01 33 Bootje bouwen Rob Reinders
2005-01 34 Jachtwerf Van Workum Harmke en Co de Heus
2005-01 37 Ex usu nautea Maarten van Herk
2005-01 38 Zomeractiviteiten Jacqueline van Amstel
2005-01 40 PZV Jaarverslag 2004 Aitske de Jong-Ruben
2005-01 42 Monsterrol
2005-01 42 Colofon
2005-01 43 PZV in kleur
2005-01 44 Hellevoetsluis, locatie van het Vijfde Lustrum
2005-02 3 Redactioneel Hans van Reenen
2005-02 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2005-02 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2005-02 6 Schipper en schip Wim van Roode
2005-02 8 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2005-02 9 Chirurgijn aan boord Aad Bostelaar
2005-02 10 Het karakter van PZV van het bestuur
2005-02 12 Het hoge Noorden Els Defauw-Hulsebos
2005-02 16 Zalang 2004: Naar Motril Stef Hoonhout
2005-02 20 Intrigerende palavers Leo Bruell
2005-02 21 Ramsgate ballade Lustrumcabaretgezelschap
2005-02 22 Anders gaat het nooit zo … Ruud Peijnenburg Anke Vermeer
2005-02 23 Navigator’s Trophy 2005 van de redactie
2005-02 24 Een bewogen Ramsgate terugtocht Bianca en Michel Symonsma
2005-02 26 Ontboezemingen Frans Jansen
2005-02 30 “Ramsgate”, de geschiedenis Lidia Roesink
2005-02 34 The Deben revisited Joep Vermeulen
2005-02 36 Een lustrum in stijl…! De lustrumcommissie
2005-02 37 Ervaringen met de AIS Philip Beekman
2005-02 37 Kanaal 77
2005-02 38 Monsterrol en Colofon
2005-02 39 PZV in kleur
2005-02 40 Brandweermuseum, feestlocatie van het Lustrum
2005-03 3 Redactioneel Hans van Reenen
2005-03 3 In memoriam: Piet Frerichs Hans van Reenen
2005-03 3 Kanaal 77
2005-03 4 Van de voorzitter Philip Beekman
2005-03 4 Nieuwe leden? Geen!
2005-03 4 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2005-03 6 Schipper en haven Frans Jansen
2005-03 10 Xinia van Scheveningen naar la Rochelle Christine van Amstel, Jacqueline van Amstel
2005-03 18 Het Lustrumweekend van de redactie
2005-03 20 Van Île de Ré naar Tholen Bauke Sijtsma
2005-03 24 Van Motril naar Thomas Maestre Stef Hoonhout
2005-03 28 Zeilstrategie en tactiekweekend Mariëtte Roozeveld
2005-03 30 PZV vrouwenzeilweekend Petra de Jong
2005-03 32 Droogvallen Haye van der Werf
2005-03 35 Een permanente bulletalie Piet Lucassen
2005-03 36 Bootje bouwen (2) Rob Reinders
2005-03 37 Winterprogramma Yvon Holdrinet
2005-03 38 Monsterrol en Colofon
2005-03 39 PZV in kleur
2005-03 40 Lustrumvlootschouw
2005-04 3 Redactioneel Hans van Reenen
2005-04 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2005-04 3 Kanaal 77
2005-04 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2005-04 6 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2005-04 8 Rondje Noordzee met de Cher Piet Dijkema en Els Defauw
2005-04 14 Zeilen in de koelkast Arend Jan Klinkhamer
2005-04 19 Kerstverhaal: Tussen Urk en Tholen Louis Richard
2005-04 20 Een ongebruikelijke stranding Jan de Vin
2005-04 21 De schipperse en haar zeezieken Tjits de Vin
2005-04 22 Een educatief dagje Zierikzee Loes Reinders
2005-04 23 Snertzeilen 2005 Hans Steman
2005-04 24 Bootje bouwen (3) Rob Reinders
2005-04 26 De ALV: over naam en logo van de redactie
2005-04 30 Monsterrol en Colofon
2005-04 31 PZV in kleur
2005-04 32 PZV 1978 1990
2006-01 3 Redactioneel Hans van Reenen
2006-01 3 In memoriam: Ton Poort Martin Droogh
2006-01 3 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2006-01 4 Van de voorzitter Philip Beekman
2006-01 5 Communicatie De redactie
2006-01 6 Nieuwe leden De nieuwe leden
2006-01 9 Kanaal 77
2006-01 10 Schipper en schip Bob van Engelen
2006-01 16 Uit het logboek van Ark Royal Stef Hoonhout
2006-01 21 De Joint Venture, haar bemanning 20 jaar PZV Jan de Vin
2006-01 22 Zeilen met z’n tweeën Lidia Roesink
2006-01 26 Passagieren in Rotterdam Sven van Sweeden
2006-01 28 Weer of geen weer? Paul Horstman
2006-01 29 Ruim 25 jaar zeilen op zee Commissie Lustrumboek
2006-01 30 Secretarieel Jaarverslag 2005 Aitske de Jong
2006-01 32 Zomeractiviteiten 2006 Jacqueline van Amstel
2006-01 32 Monsterrol en Colofon
2006-01 34 Het smoel van Zeezeilen
2006-01 36 Bar en hoos
2006-02 3 Redactioneel Hans van Reenen
2006-02 3 In memoriam: Dirk de Graaff Wim van Roode
2006-02 5 Van de voorzitter Philip Beekman
2006-02 5 Wist u dit…? Rolien Lucassen
2006-02 6 Nieuwe leden De nieuwe leden
2006-02 7 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2006-02 8 Schipper en haven Wim Laauwen
2006-02 11 Hoeveel wind? Heul veul wind! Arno Beuken
2006-02 16 Ramsgate (?) 2006 Aaldert van der Vlies
2006-02 17 Eiland in de verte… Hans Scholten
2006-02 17 Kanaal 77
2006-02 18 Navigator’s Trophy Bart Lagerweij
2006-02 20 Kant noch wal geraakt! Maarten van Herk
2006-02 22 Bezoek KMI en Etap Richard van Steenderen
2006-02 25 The Mind of the Sailor Lidia Roesink
2006-02 26 Vaarklaar maken en bootonderhoud Jan Statius Muller, Hans Scholten, en Haye van der Werf
2006-02 28 Mast en zeiltrimweekend Henk Ankersmid
2006-02 30 Monsterrol
2006-02 30 Colofon
2006-02 31 Captains’ dinner
2006-02 32 Zonder ons
2006-03 3 Redactioneel Hans van Reenen
2006-03 3 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2006-03 3 Kanaal 77
2006-03 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2006-03 8 Ruim 25 jaar Zeilen op Zee Piet Lucassen
2006-03 10 De zeedoop van de Lyra Mariëtte Roozeveld en Philip Beekman
2006-03 14 Een Rondje Kanaal Hans van Reenen
2006-03 22 Met de Sundancer naar St. Malo Jan Oome
2006-03 26 Rondje Goeree Platform Jan Oome
2006-03 28 CAMR met de Annies Haye van der Werf
2006-03 30 Dobberend over de lijn Aitske de Jong
2006-03 32 Vrouwenweekend Saskia Bakermans
2006-03 34 IJsselmeerweekend Huug Schenkel
2006-03 36 Eindejaarsweekend Marijke Alders
2006-03 38 Monsterrol
2006-03 38 Colofon
2006-03 39 PZV in kleur
2006-04 3 Redactioneel Hans van Reenen
2006-04 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2006-04 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2006-04 6 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2006-04 6 Redactie Zeezeilen zoekt Hans van Reenen
2006-04 8 Schipper en schip Huug Schenkel
2006-04 12 Schipper en haven Peter Landers
2006-04 16 Puff naar de Azoren Yvonne Verschure
2006-04 19 Kanaal 77
2006-04 20 Met de Cher naar de Hardanger Piet Dijkema en Els Defauw
2006-04 22 St. Petersburg, de voorbereiding Alphons Drübers
2006-04 24 Snertzeilen 2006 Willem Triki
2006-04 26 Een tweede jeugd Docus Heringa
2006-04 28 Uit de ALV van de redactie
2006-04 29 Zomerprogramma 2007 Jacqueline van Amstel
2006-04 30 Monsterrol
2006-04 30 Colofon
2006-04 31 PZV in kleur
2007-01 3 Redactioneel Hans van Reenen
2007-01 3 In memoriam: Désirée Veger de Graaff Hans van Reenen
2007-01 4 Van de voorzitter Philip Beekman
2007-01 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2007-01 8 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2007-01 8 Inter actief? van de redactie
2007-01 10 Schipper en schip Jan Vermeulen
2007-01 14 Schipper(s) en haven Peter van den Wijngaart en Huug Schenkel
2007-01 18 Puff naar de Azoren (2) Yvonne Verschure
2007-01 21 Geen golf te hoog? Maarten van Herk
2007-01 22 Wat je van ver haalt is lekker! Paul van de Kamp
2007-01 25 PZV, een vereniging met diepgang? Paai
2007-01 26 Een monsterverbond Bauke Sijtsma
2007-01 27 Een KNRM tip voor reddingvesten Michelle Blaauw – KNRM
2007-01 28 Kanaal 77
2007-01 28 Zomeractiviteiten 2007 Jacqueline van Amstel
2007-01 29 Motorren? Nee, ik schroef liever Watertaler
2007-01 30 Monsterrol
2007-01 30 Colofon
2007-01 31 PZV in kleur, het verdriet van Docus
2007-02 3 Redactioneel Hans van Reenen
2007-02 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2007-02 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2007-02 6 Kanaal 77
2007-02 8 Schipperse en schip Bianca Symonsma
2007-02 10 Dintelsas, een ‘PZV bolwerk’! Haye van der Werf en Jan Borstrok
2007-02 12 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2007-02 12 Maritieme spreekwoorden en gezegden Leo van Leeuwen
2007-02 13 Een bruinvis op de Grevelingen Herman en Nicole Van den Broeck-Van de Peer
2007-02 14 Klein Vaarbewijs I en II Ans Boetzkes en Maarten van Herk
2007-02 16 Spinnakerweekend Herman en Nicole Van den Broeck-Van de Peer
2007-02 18 De Ramsgate van de Yes! Kees Kersten
2007-02 20 De raid op Ramsgate van D’Ark Floris Boele
2007-02 22 De Ramsgate met de Ribaldus Joop Bakker
2007-02 24 De Navigator’s Trophy 2007 De redactie
2007-02 26 Een gespleten tocht Piet Lucassen
2007-02 28 Golven op diep water Arend Jan Klinkhamer
2007-02 32 Toch maar liever motoren! Betweter
2007-02 33 Take your time, there’s plenty of it Michelle Blaauw – KNRM
2007-02 34 Monsterrol
2007-02 34 Colofon
2007-02 35 PZV in kleur
2007-03 3 Redactioneel Hans van Reenen
2007-03 3 Vanuit het kraaiennest De uitkijk
2007-03 4 Nieuwe leden De nieuwe leden
2007-03 6 Puff op de Donau Dico van Ooijen en Yvonne Verschure
2007-03 7 Mutaties in de redactie van de redactie
2007-03 7 Ramsgate here we come Leo van Leeuwen
2007-03 8 Rondje buitenom Loud van Kessel en Martien Troost
2007-03 10 1000 mile Doublehanded Jacqueline van Amstel en Pamela van
2007-03 #WAARDE! Vleuten
2007-03 16 Golven op ondiep water Arend Jan Klinkhamer
2007-03 20 Zomertocht met de Vrije Vogel Marijke Alders
2007-03 22 Zomertocht naar Bretagne Hans van Reenen
2007-03 26 De SunDancer in Bretagne Marja Snoeyen
2007-03 28 SunDancer’s ankerwacht Angse Ouwehand
2007-03 30 Murphy’s law Hans van Reenen
2007-03 32 Bourgonsdisch afzien Joke Arentsen
2007-03 34 De Classic Yacht Regata 2007 Jan Oome
2007-03 36 Waddenweekend met D’Ark Henri Boetzkes
2007-03 38 Vrolijke noten op het Wad Theo de Wispelaere
2007-03 39 Kanaal 77
2007-03 40 Eindejaarsweekend Herman Van den Broeck
2007-03 43 Monsterrol
2007-03 43 Colofon
2008-01 3 Redactioneel Hans van Reenen
2008-01 3 Van de voorzitter Philip Beekman
2008-01 4 Tien nieuwe leden Nieuwe leden
2008-01 9 Ramsgate tocht Haye van der Werf
2008-01 11 Get Wet Maurits van der Werf
2008-01 13 Kraaiennest
2008-01 13 PZV Aanmoedigingsprijs
2008-01 14 Winter Herman van den Broeck
2008-01 15 Niets … houdt ons tegen Rolien Lucassen
2008-01 17 Hallo PZV, hier PUFF Yvonne Verschure, Dico van Ooijen
2008-01 18 Techniek en Vaarpraktijk Hans van Reenen
2008-01 21 Toch naar de overkant .. Joep Vermeulen
2008-01 24 Sans Culotte Maarten van Herk
2008-01 25 Een dame Hans van Reenen
2008-01 27 Wie niet gezien … Michelle Blauw
2008-01 28 Noordschans Arhus Aaldert van der Vlies
2008-01 30 PZV Zomeractiviteiten Franka Ruijten, Jacqueline van Amstel
2008-01 32 PZV Winteractiviteiten
2008-01 33 Binnendoor naar … Jan Otten
2008-01 37 Ramsgate op de schop Docus Heringa
2008-02 2 Zeemanstaal Watertaler
2008-02 3 Redactioneel Hans van Reenen
2008-02 3 Van de Voorzitter Philip Beekman
2008-02 4 Nieuwe leden Nieuwe leden
2008-02 5 Vrije Vogel Carel Dijkmans
2008-02 8 Kraaiennest
2008-02 10 Met de Anne Margaretha Lothar Ilzhofer
2008-02 15 Redding van boven Peter Chevalier
2008-02 17 Search & Rescue Peter Chevalier
2008-02 18 Nachtzien en lichten Henk Jacobs
2008-02 19 Brand Casper de Lange
2008-02 21 In het land van Ali Baba Joep Klerks
2008-02 23 Techniek & Vaarprakrijk
2008-02 24 Dieseltechniek Marc Swinkels
2008-02 26 Puff ‘en route’ Yvonne Verschure
2008-02 28 Zalang Stef Hoonhout
2008-02 33 Welke maat is de beste Michelle Blauw
2008-02 34 Jachtsleepbroek Maarten van Herk
2008-03 2 Support gevraagd Werkgroep
2008-03 3 Redactioneel Hans van Reenen
2008-03 3 Van de Voorzitter Philip Beekman
2008-03 4 Nieuwe leden Nieuwe leden
2008-03 5 Schipper en Schip Gerard de Graag
2008-03 7 Een exit interview Docus Heringa
2008-03 8 Kraaiennest
2008-03 10 Trimweekend Jan Willem de Knegt
2008-03 11 Schipper en Haven Joep Vermeulen
2008-03 13 Groeten vanaf de Puff Yvonne Verschure
2008-03 16 ICT Support gevraagd Werkgroep
2008-03 16 Vrouwenzeilweekend Evelien ter Hoeven
2008-03 17 Een facelift voor een 30 jarige Piet Lucassen
2008-03 18 De eerste Zeezoen Mathy Meulendijks
2008-03 19 Een Zomerzoen Truus de Wijs, Mieke Tschammerhöll
2008-03 20 Ontberingen Annemieke Stallaert
2008-03 23 Sepia niet naar Lowestoft Max van Vriesland
2008-03 24 De Motor van d’Ark Henri Boetzkes
2008-03 28 Dagdromen Marcel van Gerwen
2008-03 32 Techniek & Vaarpraktijk
2008-03 33 Techniek & Vaarpraktijk
2008-03 34 Jachtsleepbroek Maarten van Herk
2008-04 2 In Memoriam: Sikke de Vries
2008-04 4 Redactioneel Hans van Reenen
2008-04 4 Van de Voorzitter Philip Beekman
2008-04 5 Nieuwe leden
2008-04 6 Schipper en Schip Joop Bakker
2008-04 8 Kraaiennest
2008-04 10 Schipper en Haven Leo van Leeuwen
2008-04 11 Puff
2008-04 12 Waddentocht Bianca Witzen Geijsbeek
2008-04 14 Mysterie Bemanning Cyrano
2008-04 15 Wat is dat nou dat Wad Ben Visser
2008-04 16 Pensionado’s en mijn Rudie van den Berg
2008-04 17 Incidenten Hans van Reenen
2008-04 20 Ramsgate Lothar Ilzhöfer
2008-04 21 Westervaart Anke Vermeer, Ruud Peijnenburg
2008-04 23 Zeevarenden berichten
2008-04 27 Exit Interview Stef Spijkerman
2008-04 28 Exit Interview Aaldert van der Vlies
2008-04 29 Rondje Buitenom Mathy Meulendijks
2008-04 32 Wie de broek past … Truus de Wijs
2008-04 34 Techniek & Vaarpraktijk
2008-04 37 Eindejaarsweekend Mariëtte Roozeveld van der Ven
2008-04 38 Winterprogramma Rolien Lucassen
2008-04 39 16 Kwadraatzeilen Mathy Meulendijks
2008-04 40 De Vrouwe Adriana
2008-04 41 Nu weet ik het weer Michelle Blauw
2008-04 42 Dolfijn in de Oosterschelde Bas Ziekenheiner
2009-01 3 Redactioneel Hans van Reenen
2009-01 3 Van de Voorzitter Philip Beekman
2009-01 4 Schipper en Schip Henri Boetzkes
2009-01 6 Nieuwe leden
2009-01 7 Kraaiennest
2009-01 8 Schipper en Haven Carel Dijkmans
2009-01 10 Puff in Turkije Dico van Ooijen en Yvonne Verschure
2009-01 12 Van pleister tot Ziekenboeg Michelle Blauw
2009-01 13 Snertzeilen Annemieke Stallaert
2009-01 15 ALV Redactie
2009-01 15 Blikseminslag Charles Thomas
2009-01 17 Even wat laten horen Annemieke van der Meij
2009-01 20 Jachthaven in Goes Gerard de Graag
2009-01 21 Volkerak Bas Ziekenheiner
2009-01 22 Zeiltocht Caroline Wiedenhof
2009-01 22 Winterprogramma Rolien Lucassen
2009-01 23 Zeezeilers in Friesland Theo Bouwman
2009-01 24 Summertime Floris Boele
2009-01 25 Thuis in de Kombuis Annemarieke Stallaert
2009-01 25 Avond over Getijden Aankondiging
2009-01 26 Ramsgate Enquête Leo van Leeuwen
2009-01 28 Belevenissen Carla Auer
2009-01 29 Zeilen op de Méditerranée Herman van den Broeck
2009-01 30 Techniek & Vaarpraktijk Vijf artikelen
2009-01 37 Watersport in Zeeland Annemieke Stallaert
2009-01 41 Zwitserleven gevoel Bas Ziekenheiner
2009-01 42 Zeemanstaal
2009-02 3 Redactioneel Hans van Reenen
2009-02 4 Van de Voorzitter Philip Beekman
2009-02 5 Schipper en Schip Herman Van den Broeck
2009-02 8 Opstapper en Haven Annemieke Stallaert
2009-02 10 Nieuwe Leden
2009-02 12 Man helemaal-niet-overboord Michelle Blaauw
2009-02 13 Nattigheid Harry Olie
2009-02 14 Puffen Dico van Ooijen
2009-02 16 Antarctica Bauke Sijtsma
2009-02 18 Hoe opstappers ervaring … Joep Klerks
2009-02 20 Techniek & Vaarpraktijk
2009-02 25 Handig aan boord Hans van Reenen
2009-02 26 Getijdenavond Martijn van Dijk
2009-02 27 Tochtplannen Angse Ouwehand
2009-02 28 Caribbean Ate Vogelsang
2009-02 30 Hoe maak je een Oester open Arend Jan Klinkhamer
2009-02 31 Sluisangst Bas Ziekenheiner
2009-02 31 Eddy Vaessen, In Memoriam Jacques van Tuyl
2009-02 32 Zomerprogramma
2009-02 33 Jaarverslag PZV Jan Otten
2009-02 34 Jong, jonger, verjongd Hans van Reenen
2009-02 35 Navigator’s Trophy
2009-02 36 Opstappers Enquête Leo van Leeuwen
2009-02 37 Training SRC examen Hans Brevé
2009-02 38 Ontsnapt uit het ijs Aitske Ruben
2009-02 40 Vuilwatersystemen Wim van Roode
2009-02 41 Wonderwetofgroteflop Bas Ziekenheiner
2009-03 3 In memoriam Freek Smit Kees Kersten
2009-03 4 Redactioneel Herman Van den Broeck
2009-03 4 Van de Voorzitter Rolien Lucassen
2009-03 5 Schipper en Schip Sander van Eijkern
2009-03 7 Nieuwe Leden
2009-03 8 Nattigheid Herman Van den Broeck
2009-03 8 Puff ‘en route’ Dico van Ooijen, Yvonne Verschuure
2009-03 10 Passie Hans van Reenen
2009-03 12 Zwaaien en praaien Michelle Blaauw
2009-03 13 Thuis in de Kombuis Monique Mol
2009-03 13 Eindejaarsplannen Hans, Wim, Mariëtte
2009-03 14 Ramsgate Marja Snoeyen
2009-03 17 Roompot Ramsgate Peter van de Wijngaart
2009-03 18 Ramsgatefoto’s
2009-03 20 Ramsgate Zeuntje Marielouise Teklenburg
2009-03 22 Techniek en Vaarpraktijk Hans, Arend Jan, Carel
2009-03 26 Manoeuvreren Herman Van den Broeck
2009-03 27 Rondje Buitenom Jan Oome
2009-03 29 SRC Examen Annemieke Stallaert
2009-03 31 Motie Lidia Roesink
2009-03 32 Navigator’s Trophy Jacqueline van Amstel
2009-03 33 Quiz vragen Lothar Ilzhöfer
2009-03 34 Terugvaart Summertime Aaldert van der Vlies
2009-03 36 16 m² zeilen Annemieke en Moniek Stallaert
2009-03 37 Vrouwenweekend Bridget van Geijlswijk
2009-03 38 Quiz antwoorden Lothar Ilzhöfer
2009-04 3 Discussie ALV PZV Bestuur
2009-04 4 Redactioneel Herman Van den Broeck
2009-04 4 Van de Voorzitter Rolien Lucassen
2009-04 5 Winterprogramma Martijn van Dijk
2009-04 6 Nieuwe Leden
2009-04 7 Existence en France Peter Chevalier
2009-04 10 Zeeziek Michelle Blaauw
2009-04 11 Masten en zo Hans van Reenen
2009-04 12 Waddenweekend Herman Van den Broeck
2009-04 14 Techniek & Vaarpraktijk Peter Chevalier
2009-04 15 PZV goes London Remco van Herk
2009-04 18 Dilemma’s, keuzes Aitske Ruben
2009-04 23 Berichten Zeevarenden
2009-04 27 Zwerven Kroatië Hans van Reenen
2009-04 29 Schipper en Schip Carel Bloemen
2010-01 3 Redactioneel Herman Van den Broeck
2010-01 3 Van het bestuur Martijn van Dijk
2010-01 4 Nieuwe leden
2010-01 7 Schipperse, schip en haven Annemarieke van der Meij
2010-01 9 Puff en Plakkie Dico van Ooijen
2010-01 10 Nieuwe boot van een oud lid Docus Heringa
2010-01 12 De Scilly’s Mariëtte Roozeveld
2010-01 14 Techniek & Vaarpaktijk
2010-01 20 Bootinspectie Sjaak Homan
2010-01 23 Snertweekend 2009 Manuela Paradiek
2010-01 24 Overtocht London Floris Boele
2010-01 26 Geven en Nemen Annemieke Stallaert
2010-01 27 Reactie op artikel Aitske Ruben Marielouise Teklenburg
2010-01 29 De ‘andere’ Ben Visser Herman Van den Broeck
2010-01 31 Schipper en Haven Pieterjan van Dongen
2010-01 32 Hoed U voor de zwarte mannen Michelle Blaauw
2010-01 32 Strandzeilen Annemieke Stallaert
2010-01 33 Oproep CAM race Aaldert van der Vlies
2010-01 34 Gooit PZV het het roer om? Rolien Lucassen
2010-01 37 De Zwarte Zwadderneel Carel Dijkmans
2010-01 38 Aanmoedigingsprijzen 2009 Het bestuur
2010-01 39 Seaclear zeekaarten Han van Pelt
2010-01 40 Bekeuring op de Nieuwe Waterweg Jan de Vin
2010-01 42 Eindejaarsweekend 2009 Hans van Reenen
2010-02 2 Nieuw Mathy Meulendijks
2010-02 3 Redactioneel Herman Van den Broeck
2010-02 3 Van het Bestuur Rolien Lucassen
2010-02 4 Nieuwe leden
2010-02 5 Toetje à la Makita Lidia Roesink
2010-02 6 Schipper en Schip Jan Aarts
2010-02 8 Schipper en Haven Petra de Jong
2010-02 10 Workshop Zeilreparatie Herman Van den Broeck
2010-02 13 Miss Verstand en H. Nekkig Michelle Blaauw
2010-02 14 Techniek & Vaarpraktijk
2010-02 18 6de Lustrum Petra de Jong
2010-02 25 EHBO dag PZV Carla Auer
2010-02 26 Voorzitster vrijkopen Marlène Jakobs, Loud van Kessel
2010-02 27 Een wegpiraat Rolien Lucassen
2010-02 29 Plannen van Zeevarenden
2010-02 31 PZV Zomeraktiviteiten Zomercommissie
2010-02 32 Basiscursus Meteo Maarten Schouten
2010-02 33 Turkije Han van Pelt
2010-02 34 Schade Henri Boetzkes
2010-02 36 Sleepbroek Hansweert Maarten van Herk
2010-02 38 Thailand Guus van der Hoorn
2010-02 41 Bootbenaming Annemieke Stallaert
2010-03 2 Redactioneel Herman Van den Broeck
2010-03 3 Van het Bestuur Rolien Lucassen
2010-03 4 Schipper en Schip Peter Chevalier
2010-03 6 Ramsgate 2010 Foto’s
2010-03 8 Den Røde Båd Sander van Eijkern
2010-03 9 Vragen Ramsgate Quiz Lothar Ilzhöfer
2010-03 10 Ramsgate 2010 Foto’s
2010-03 12 Op pad met de Ribaldus Toon Zaaijer
2010-03 13 10 Geboden Jan de Vin
2010-03 14 Ramsgate 2010 Foto’s
2010-03 16 Oude Zeerotten en Zeuntjes Manuela en Manfred Paradiek
2010-03 17 Antwoorden Ramsgate Quiz Lothar Ilzhöfer
2010-03 18 Ramsgate 2010 Foto’s
2010-03 20 Techniek & Vaarpraktijk Peter Chevalier, Pieter Stoelinga
2010-03 21 BPR aan boord Herman Van den Broeck
2010-03 21 Zeuntjes, foto en gedicht Paul de Leeuw
2010-03 23 Puff goes Middle East Yvonne Verschure en Dico van Ooijen
2010-03 26 Zeeziekte Henri Boetzkes
2010-03 26 Nieuw Lid Nynke van de Kamp
2010-03 27 Beleggingsadvies Michelle Blaauw
2010-03 29 Navigator’s Trophy Bestuur
2010-03 29 Kinderdijk at-Sea Herman Van den Broeck
2010-03 30 Vrijgezellenfeest Rolien Annemieke Stallaert
2010-03 33 Spetterend Lustrum Petra de Jong
2010-03 34 Zoek de Oude PZV vloot Lustrumcommissie
2010-03 35 Van plastic Soep tot Seafood Hoed Lustrumcommissie
2010-03 36 Zeilersgroep tegen plastic Lustrumcommissie
2010-03 37 Zuidelijk rondje buitenom Marie-Janne te Veldhuis
2010-03 38 Verslag Workshop Tochtnavigatie Roelof Kleppe
2010-03 39 Oostende nieuwe aanloop Herman Van den Broeck
2010-03 40 Post Ouddorp blijft in de lucht Annemieke, Herman
2010-03 41 Rondje Engeland 2011 Peter Chevalier
2010-04 2 Redactioneel Herman Van den Broeck
2010-04 3 Sail Amsterdam 2010 Birgit Plantinga
2010-04 8 Vrouwenweekend Nicole Van de Peer, Anet van den Berk
2010-04 10 Zeilweekend Thijs, Jelle, Ingmar
2010-04 12 Nieuwe Leden Paul van Nunen, Jantine Geldtelder, Ed Heijstek
2010-04 13 Van het Bestuur Sjaak Homan
2010-04 14 Techniek & Vaarpraktijk Pieter Stoelinga, Jan Otten
2010-04 16 Schipper en Schip Jan de Vin
2010-04 19 Berichten van Zeevarenden
2010-04 21 KNRM tip Michelle Blaauw
2010-04 23 Stress en hurry op Puff Dico van Ooijen
2010-04 26 Colin Archer Memorial Race 2010 Aaldert van der Vlies,
2010-04 28 De tocht van Existence Annemieke Stallaert
2010-04 33 Houdbaarheid op Zee Peter Chevalier
2010-04 36 Motorboten Leo van Leeuwen
2010-04 36 Schotlandvaarders gezocht Annemieke Stallaert
2010-04 37 Aansprakelijkheid, Opzicht en het BPR Aaldert van der Vlies
2010-04 38 Over Spiegel en Boeg Lustrum 2010
2010-04 40 Borrelen met de Meiden van de Kade Mariëtte Roozeveld van der Ven
2010-04 41 Ons eerste Lustrum Arjan Jeurgens
2010-04 42 Terugblik van de commissievoorzitter Petra de Jong
2010-04 42 Lustrumfotowedstrijd Petra de Jong
2011-01 2 Redactioneel Herman Van den Broeck
2011-01 3 Aanmoedigingsprijs 2010
2011-01 4 Wat zeilen we in een kleine wereld Carla en Peter Peeters
2011-01 5 Snertzeilen en een muzikale afsluiting van het vaarseizoen Peter Plantinga
2011-01 5 De Ramsgatetocht Leo van Leeuwen
2011-01 6 Blankenberge Altea Rolien Jonkers-Lucassen
2011-01 11 Nieuwe leden
2011-01 13 Plastic juttersgoed
2011-01 14 Afsluiters vorstvrij Bart Lagerweij
2011-01 15 Blijft u even aan de lijn Michelle Blaauw
2011-01 16 De 6 de Lady Five Hans van Reenen
2011-01 20 Excursie Vlissingen Herman Van den Broeck
2011-01 23 Van het bestuur Martien Oerlemans
2011-01 25 Francois, een clochard op de oceaan Bart Lagerweij
2011-01 27 Droom wordt werkelijkheid Ans en Henri Boetzkes
2011-01 28 Reactie op de 10 geboden van Jan de Vin Carel Dijkmans
2011-01 29 Wie gaat er mee naar de Oostzee Joep Vermeulen
2011-01 33 In memoriam Hans Hermans en Grietha Hoorn Lidia Roesink
2011-01 37 Vlaamse stroom in Eindhoven Philip Beekman
2011-01 38 Rondje Noord Maarten Mertens
2011-01 40 Onderweg naar Denemarken met de Ribaldus Jan Oome
2011-02 1 Ramsgate 2011 Special