Overslaan en naar de inhoud gaan

Activiteitencommissariaat

Activiteiten commisariaat

Activiteiten worden gecoördineerd vanuit het activiteitencommissariaat. Dit is een samenwerkingsverband van organisatoren van activiteiten (de projectleiders) en de activiteitencommissaris. Het activiteitencommissariaat is niet een echte commissie met vaste leden. De organisatoren van activiteiten (projectleiders) en de activiteitencommissaris staan in nauw contact zodat te allen tijde ondersteuning vanuit het bestuur gewaarborgd is. In de winter staan de zeilactiviteiten voor de meesten van ons op een laag pitje. Activiteiten zijn wat meer binnenshuis en daardoor wat meer op horen, zien en weten gericht middels lezingen en cursussen.

Dit kunnen echter ook activiteiten zijn waarbij we erop uittrekken voor een excursie, wandeling of een “get wet training” in alle gevallen met een duidelijke relatie met het zeezeilen. Onze weetactiviteiten vinden regelmatig plaats in ons aller Trafalgar Pub in Eindhoven. In de zomer grijpen we elke gelegenheid aan om te gaan zeilen en dan het liefst op zee. PZV organiseert weekendtochten waaronder een inslingertocht aan het begin van het seizoen en een wedstrijd aan het eind van het seizoen en ook de jaarlijkse oversteek naar Engeland onder de naam ‘Ramsgatetocht’.

De activiteiten vinden verspreid over uitgangspunten in noord en zuid plaats om de aanvaartijd eerlijk te verdelen over onze leden. Tijdens de zomer worden ook kennisbevorderende activiteiten georganiseerd zoals een triminstructie of zeilen zonder elektronische hulpmiddelen. Het uitgangspunt is dat leden voor leden activiteiten organiseren die kennis- en ervaringverhogend zijn.

Daarnaast zijn gezelligheid en kameraadschap onlosmakelijk verbonden met PZV.