Overslaan en naar de inhoud gaan

Communicatie commissie

De Communicatie Commissie (ComCom) is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vereniging.

De interne communicatie bestaat vooral uit het verenigingsblad Zeezeilen, een full colour magazine dat in principe 3 keer per jaar verschijnt. In het blad worden aankondigingen en verslagen van activiteiten gepubliceerd. Verder zijn er reisverslagen, artikelen over technische onderwerpen, verenigingsnieuws, enzovoort. Alle stukjes worden door leden geschreven, door de redactie geredigeerd en uiteindelijk wordt er in eigen beheer voor de vormgeving gezorgd. Enkel de druk en de verzending wordt uitbesteed. De Zeezeilenredactie vormt het ene luik van de Communicatie Commissie.

Het andere luik wordt gevormd door de websitecommissie. De websitecommissie is het team van webmasters en webredacteurs dat instaat voor het beheer en het onderhoud van de verenigingswebsite. De webmasters beheren de technische aspecten van de website. De webredacteurs zorgen voor de inhoud van de site. Ze krijgen de teksten aangeleverd, en plaatsen ze op de website. De verenigingswebsite is een belangrijk intern communicatiemiddel met een afgescheiden gedeelte voor de leden. Leden kunnen de activiteiten van PZV raadplegen, en zich via de website inschrijven.

Erg belangrijk daarbij is de koppeling van de informatieve website met de leden-, boten- en activiteitenadministratie. Ook in de externe communicatie speelt de website een belangrijke rol. Het blijkt immers dat nieuwe leden de weg naar onze vereniging meestal vinden via de website.

De Communicatie Commissie bestaat op dit ogenblik uit:

Charles Thomas voorzitter / webredacteur
Annemieke Stallaert hoofdredacteur Zeezeilen
Carla Peeters redacteur Zeezeilen
Peter Plantinga redacteur Zeezeilen
Piet Schrijver redacteur Zeezeilen
Nynke van der Kamp vormgever
Silvester Kivits webredacteur
Nicole Kivits webredacteur
Leonard van Rhijn webredacteur
Johan Kleene webmaster
Arend Jan Klinkhamer webmaster