Overslaan en naar de inhoud gaan

Reddingsvlot testen

Kennis en vaardigheden PZV

Deze lijst is bedoeld als leidraad en streven — niet als voorwaarde. Zeilen is niet het kennen en uitvoeren van kunstjes, maar vooral ook een kwestie van beheersing en het genieten van vertrouwen. Ervaren opstapper voert zonder controle alle redelijke opdrachten correct uit. Wachtleider/navigator de schipper weet dat hij/zij met gerust hart kan gaan slapen. Schipper hij/zij mag mijn boot lenen.

Basiskennis en -vaardigheden van een PZV opstapper:

Van een opstapper wordt verwacht dat deze van onder-staande vaardigheden heeft kennisgenomen en o.l.v.de schipper zich een goed bemanningslid toont na ongeveer een week varen op zee.

 • Catering voor de hele bemanning d.w.z. gezamenlijk inkopen doen en eten bereiden
 • Algemene oplettendheid aan boord
 • Basis kennis opgedaan uit rondje boot
 • Basis zeilvaardigheden; sturen, koers houden, over- stag- en gijpmanoeuvres, windoriëntatie, zeilstanden, controle actuele diepte, vaarklaar maken schip etc
 • Belangrijkste steken (halve-, paal-, slipsteek, mastworp)
 • Beleggen van lijnen en vallen
 • Globale vaarplanning
 • Positiebepaling op zeekaarten
 • Basis kennis van stromingen / getijden
 • Navigatiehulpmiddelen / Kompas / koers/ Log / Peilingen
 • Elektronische navigatiemiddelen /GPS
 • Bakens (betonning en merktekens) / Lichten
 • Bekendheid met reddingsvlot, noodvuurwerk
 • Pilots / Zeemansgidsen
 • Vaarreglementen (BVA)
 • Logboek correct invullen
 • Basis meteorologie
 • Veiligheid van persoon: zwemvest, lifeline en zeilkleding
 • Basisregels t.a.v. het leven aan boord ; schipper/navigator zo nodig tijdig waarschuwen; tijdig en duidelijk aangeven dat men iets NIET kan; schoon en netjes houden schip; zeevast stuwen
 • Bijdragen aan een goede sfeer aan boord

Basiskennis en vaardigheden voor een PZV gevorderd opstapper:

Van een gevorderd opstapper wordt verwacht dat deze de vaardigheden van een opstapper beheerst en onder eenvoudige omstandigheden taken aan boord zelfstandig kan uitvoeren.

 • Goede zeilvaardigheden t.a.v. koers houden (ook m.b.v.automaat), reven, bulle-talie, zeilkeuze)
 • Maken van een vaarplanning (inclusief alternatieven/reserve plan)
 • Bediening elektronische navigatiemiddelen/GPS/kaartplotter/computer
 • Scheepvaart herkenning (licht- en geluidsseinen ook 's nachts)
 • Gevorderde kennis van meteorologie
 • Elementaire kennis (theorie en praktijk mbt bediening) van de marifoon (kanaal 16/77, bruggen, havens en sluizen)
 • Basis EHBO
 • In staat zijn tot check en interpretatie van de verschillende navigatie / informatie bronnen. Van hem wordt een globale kennis van zeilschepen verwacht:
 • Scheepsuitrusting, b.v. anker, gasfles, lijnen, …
 • Roerwerking
 • Staand en lopend want
 • Zeilen, schoten en reefinrichting
 • Bediening elektrische installatie aan boord
 • Gasdetector, K.N.W.V. veiligheidslijst, radarreflector, e.d.
 • Motorbediening en eenvoudig manoeuvreren
 • Stroomverbruik en status accu's controleren

Extra kennis en vaardigheden voor een PZV wachtleider/navigator

Van de navigator/wachtleider wordt verwacht dat deze de eigen verantwoordelijkheid kan nemen m.b.t. kennis en vaardigheid van een gevorderde opstapper en zo nodig de taken van de schipper kan overnemen.

 • Initiatief nemen tot en leiding geven bij aanpassing zeilvoering b.v. reven, zeilwisseling
 • Maken van en controleren van een gedetailleerde vaarplan (uitwijk, scheepsvaart routes)
 • Afwijking realiteit t.o.v. plan bijhouden (gegist bestek bijhouden)
 • Gevolgen van stromingen en getijden en golfhoogten berekenen/bepalen
 • Ervaring met radar en een radarbeeld kunnen interpreteren
 • Parate kennis van vaarreglementen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor invullen logboek
 • Eenvoudige weerkaarten interpreteren, weerberichten opnemen en een weerkaart uitwerken
 • Goed gebruik maken van de marifoon/DSC
 • Goede kennis van EHBO
 • Organisatorische vaardigheden
 • Gedragscode en jachtetikette (vlagvoering)
 • Toezien op fysieke gesteldheid van de bemanning ( moraal, tijdig eten, slapen etc)
 • Schipper tijdig waarschuwen indien zich onoplosbare problemen voordoen. Van hen wordt een uitgebreide kennis van zeilschepen verwacht:
 • Volledige controle over de motor tijdens manoeuvres
 • Eenvoudig onderhoud

Extra kennis en vaardigheden van een PZV schipper:

Een PZV schipper beheerst alle boven - en onderstaande kennis en vaardigheden, en kan onder uiteenlopende omstandigheden de eindverantwoordelijkheid aan om schip en bemanning veilig te doen varen.

 • Voldoende/ruime ervaring op zee
 • Zorgen voor een bemanning die minimaal op het vereiste niveau is voor de geplande tocht
 • Organisatorische vaardigheden, waaronder het tijdig geven van duidelijke opdrachten
 • Varen onder uiteenlopende omstandigheden
 • Toezien op fysieke gesteldheid van de bemanning (tijdig eten, slapen etc)
 • Eindverantwoordelijkheid alle zaken aangaande veilig varen (schip en bemanning)
 • Scheepsconstructie en evt. noodreparaties kennen
 • Alle zeilen/tuigage en evt. noodtuigage
 • Douaneformaliteiten afhandelen
 • Tijdig herkennen van problemen van bemanning
 • Verantwoordelijk voor een goede sfeer aan boord
 • Proactief denken/zijn en onderkennen van kritieke situaties